Kannanotto – oppimistehtävien tulosteversioista luovuttava!

Varapuheenjohtajamme toimesta opiskelijayhdistyksemme Soffa ry ottaa kantaa Sofianlehdonkatu 5 B:n toimipisteellämme vallitsevaan käytäntöön, jossa opettajat pyytävät ja vaativat opiskelijoiden tekemien tehtävien palautuksen sekä sähköisenä että paperisena versiona. Asia on herättänyt keskustelua, ihmetystä ja huolta toimipisteemme opiskelijoiden keskuudessa.

Olemme lähettäneet kannanottomme tiedoksi osaamisaluepäällikkö Jaana Manssilalle tietohallinnon henkilölle Mikko Mäkelälle, opiskelijakunta METKA:lle, toimipisteemme tutkintovastaaville Katriina Rantala-Nenoselle, Panu Karhiselle ja Ulla Vehkaperälle sekä muille Metropolian Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistyksille. Kannanoton lähetämmeTuubin kautta tiedoksi myös kaikille toimipisteemme opiskelijoille sekä jaoimme sen Soffa ry:n kotisivuilla ja Facebook-sivuilla.
Toivoisimme kannanotossamme esiin nostamaamme epäkohtaan muutosta ja yhtenäistä käytäntöä toimipisteellämme.

Yhteistyöterveisin
Sofianlehdonkatu 5 B:n Opiskelijat Soffa ry

 

Kannanoton pääset lukemaan osoitteessa: http://soffa.edu.metropolia.fi/?page_id=233

eli menemällä tämän sivun yläpalkkiin, kohtaan Kannanotot.

 

Kannanotot

Sosiaalialan Bumerangi-tilaisuus 6.4.

Keskiviikkona 6.4. järjestettiin sosiaalialan bumerangi-tilaisuus. Tilaisuuden vetäjänä toimivat osaamisaluepäälikkä Jaana Manssila, sosiaalialan tutkintovastaava Katriina Rantala-Nenonen ja Lauri Narinen. Nyt järjestetty bumerangi oli sosiaalialan neljäs bumerangi.

Bumerangissa käytiin läpi valtakunnallista vastavalmistuneiden korkeakouluopiskelijoiden AVOP-kyselyä ja toisen vuoden opiskelijoiden kyselyä. Tämä bumerangi oli siitä tärkeä, että nyt saatiin toisen vuoden opiskelijoille tehdyn kyselyn myötä ensimmäiset palautteet Oppijan polkua opiskelevilta sosiaalialan päivä-, monimuoto-opiskelijoilta. Tilaisuuteen osallistui noin 25 opiskelijaa, joista suurin osa oli monimuoto-opiskelijoita, muutama vanhan opsin päiväopiskelija ja yksi englanninkielisen puolen opiskelija.

Henkilökunta oli jo AVOP-kyselyn tulosten perusteella nostanut keskeisiksi kehittämisalueiksi kaksi aluetta: 1. Opetuksen ja arvioinnin linjakkuus, jossa kehittämisen kohteina nähtiin arvioinnin systematisointi, opetusmenetelmien monipuolisuus, työelämäyhteistyö ja opiskelijan ohjauksen parantaminen. 2. Laatu- ja palautejärjestelmien systematisointi.

Monimuoto-opiskelijoiden suuren määrän vuoksi bumerangissa esiin nousseet keskustelun aiheet koskivat pitkälti monimuoto-opintoja. Opiskelijoille jaettiin kolme tarraa, jotka opiskelijat saivat sijoittaa väittämien alle, jotka he haluavat nostaa yhteiseen keskusteluun. Keskustelun aiheiksi nousivat itsenäisen opetuksen, kontaktiopetuksen ja ryhmätyön osuuksien toimivuus, oppimista tukeva opiskelusuorituksista saatava palaute ja opetuksen asiantuntevuus.

Monimuoto-opiskelijat kokivat, että itsenäisen opetuksen, kontaktiopetuksen ja ryhmätyön osuudet eivät olleet niin toimivia kuin he olisivat halunneet niiden olevan. Kehittämisen kohteena nähtiin vähäisten lähipäivien sisältöjen parempi suunnittelu siten, että lähipäivä toisi opiskelijalle jotakin uutta itse opiskeltavan materiaalin lisäksi. Kehittämisen kohteeksi nimettiin myös informaation kulku, jonka tämänhetkinen heikko taso turhauttaa opiskelijoita. Toiveena opiskelijoilta nousi mahdollisuus seuraavaan opintojaksoon valmistautumiseen, esimerkiksi ajoissa julkaistavan kirjallisuuden myötä.

Oppimista tukevaa opiskelusuorituksista saatavaa palautetta opiskelijat kokivat saavansa vähän. Opiskelijat toivoivat saavansa pientä palautetta opintojakson aikana ja sen jälkeen siitä, missä heillä olisi vielä kehitettävää. Opiskelijat kertoivat, että opettajat tarjoavat ja tiedottavat palautteensaannin mahdollisuuksista, mutta opettajan puheille meneminen ja tapaamisajan sopiminen palautteen saamiseksi koettiin toisinaan hankalaksi. Henkilökunta kehotti opiskelijoita ottamaan rohkeasti yhteyttä kurssien opettajiin ja pyytämään palautetta niin halutessaan. Opiskelijoita muistutettiin myös mahdollisuudesta opintojaksopalautteen antamiseen Tuubi-työtilan kautta.

Opetus on asiantuntevaa – väite herätti keskustelua niin väitteen puolesta kuin vastaan. Opiskelijat kokivat että toisinaan opetus on osallistavaa, innostavaa ja inspiroivaa kun taas toisinaan opettajan tieto opetettavasta asiasta tuntuu olevan vähäinen eikä opiskelija saa kysymyksiinsä vastauksia. Opetuksen taso koetaan vaihtelevaksi, mikä näkyy myös opiskelijoille tehtyjen kyselyiden tuloksissa. Englanninkielisellä puolella toisten opettajien englannin kielen heikko taso herätti myös keskustelua. Henkilökunnan mukaan opettajille tarjotaan tarpeen mukaan tukea englannin kielen opiskeluun ja sen ylläpitoon ja näin pyritään englanninkielisen opetuksen parempaan tasoon.

Bumerangissa nousi esiin toive siitä, että toisen vuoden opiskelijoille suunnatun kyselyn voisi lähettää otannan sijasta kaikille toisen vuoden opiskelijoille, jolloin kyselyn vastausprosentti voisi olla korkeampi ja näin saataisiin luotettavampia tuloksia.

Bumerangin ilmapiiri oli avoin ja keskusteleva. Opiskelijat toivat opinnoissaan kokemiaan epäkohtia esiin rohkeasti ja henkilökunta vastaili kysymyksiin avoimesti. Bumerangi oli toiminnallisempi kuin edellisillä kerroilla ja toiminnallisuus tuki hyvin opiskelijoiden osallisuutta ja antoi opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa käsiteltäviin asioihin.

Kevätkarnevaalit // Spring carnival

Suuri kiitos kaikille Kevätkarnevaaleihin osallistuneille! Kevätkarnevaaleissa oli osallistuja reilu 70. Meininki oli mukava, kahvi ja Brunbergin suukot maistuivat, instagram-kuvapisteellä räpsittiin useita kuvia ja arvojen avaruus-askartelupisteessä askarreltiin omia arvoja planeettoihin ja unelmia tähdenlentoihin. Erityisvieraanamme oli kasvatus- ja kuntoutuskoira Taika omistajansa Sanna Kärkkäisen kanssa.

Tänään kevätkarnevaaleilla Soffa ry:n hallitus valitsi Sankariviitalle seuraavan haltijan. Sankariviitaa on haalareista ommeltu viittan, jossa on ommeltuna Soffa ry:n haalarimerkit. Se luovutetaan ansioituneelle henkilökunnan edustajalle, joka on toiminnallaan edistänyt yhteistyötä ja toimipisteen yleistä viihtyvyyttä. Sankariviitan edellinen haltija Päivi Eskelinen-Roos luovutti Sankariviitan juhlallisin menoin Sofianlehdonkadun toimipisteen vahtimestareille, joita Soffa ry haluaa muistaa näin ansoituneesta työstä, jota he ovat toimipistemme eteen tehneet ja tulevat tekemään vastaisuudessakin. Kiitos vahtimestarit!

Näissä karnevaalitunnelmissa Soffa ry toivottaa koko toimipisteelle, niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin aurinkoista kevättä!

12961506_976572782430560_7454642069853226802_n

12966590_10207311245153268_1800925611_n

12957371_10207311241793184_884920323_n

Herkkujakin oli! // We also had coffee and sweets!