Soffarin joulujuhlat 8.12.

Lämpimästi tervetuloa kaikkien Sofianlehdonkatu 5 B:n opiskelijoiden yhteiseen joulujuhlaan ja juhlistamaan samalla sosionomikoulutuksen 20-vuotista sekä geronomikoulutuksen 10-vuotista taivalta!

Ohjelmassa 11.00-11.30 seksuaalineuvoja ja oppilaitospappi Laura Mäntylän luento sukupuolen moninaisuudesta, jonka jälkeen kello 14 asti on pipareiden koristelua, elävää musiikkia, jouluisia askarteluja ja tarjoilua.

Juhla pidetään Sofianlehdonkadun kampuksen liikuntasalissa. Nähdään siellä!

joulujuhlat

Soffa ry:n hallitus 2017

Syyskokouksessa 15.11. valittiin hallitus vuodelle 2017. Onnea valituille!

hallitus2017

 

 

 

 

 

 

 

Hallitus 2017

Hanna Kokko, puheenjohtaja

Katariina Kankkunen, varapuheenjohtaja

Sara Suni

Tanja Kosonen

Sonja Tervala

Julia Helle

Niina Hänninen

Henna Topra

Krista Rautio (ei kuvassa)

 

Megorapäivystyksen purkua

Sofianlehdonkadun tutkintovastaavat kokoontuivat vastaanottamaan kysymyksiä opiskelijoiltamme tutkintoihin liittyen 2.11. klo 12-13. Soffa Ry järjesti opiskelijoille mahdollisuuden kirjoittaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä etukäteen, mutta kysymyslaatikkoomme oli ilmestynyt vain kaksi mieltä askarruttavaa asiaa päivystyspäivään mennessä. Tästä huolimatta Megorassa käytiin antoisia keskusteluja noin tunnin ajan. Aiheiksi nousivat esimerkiksi;

Harjoittelujaksot. Opiskelijat toivoivat, että harjoitteluja järjestettäisiin useampia, jotta koulussa tankattua teoriaa päästäisiin yhdistämään paremmin käytäntöön. Toisaalta kuitenkin todettiin, että nykyisiä harjoitteluaikoja ei olisi järkevää lyhentää, sillä harjoittelupaikkoihin sopeutuminen vie aikaa. Pohdittiin, voitaisiinko työelämäyhteistyötä lisätä jollain muulla tavalla, esimerkiksi vierailukäynneillä opintojaksojen aikana. Oppilasmäärien takia tämä voi olla haastavaa toteuttaa, mutta joillain opintojaksoilla toki mahdollista. Harjoittelujen suhteen keskustelimme myös siitä, miksei kaikkia harjoitteluja voi suorittaa vapaammin esimerkiksi kesäisin tai itse hankkimassaan paikassa. Siihen on syynä yksinkertaisesti suuret opiskelijamäärät. Koordinoiminen kävisi hankalaksi, jos jokainen suorittaisi harjoittelut omalla aikataulullaan.

Läsnäolopakko. Läsnöolopakoista opettajat saavat itse määrätä. Huomattavaa läsnäolopakoissa on kuitenkin se, että opetuksen tyyli on muuttumassa, eikä ole enää toimivaa esimerkiksi luennoida asioista, jotka opiskelija voi itsekin lukea kirjasta. Läsnäolon tarkoituksena on pikemminkin tuoda yhdessä ryhmänä jotain uutta opetukseen, esimerkiksi näkökulmia vaihtoa ja muiden innostamista.

Sosionomien LTO-pätevyys. Eräs opiskelijoista toivoi syvempiä ja laajempia kokonaisuuksia lastentarhaopettajan opintoihin ja kertoi, että koki joidenkin kurssien jääneen pintapuolisiksi raapaisuiksi aiheeseen. Tutkintovastaavien mukaan nykyinen opintosuunnitelma on kuitenkin rakennettu niin, että tieto karttuu useamman opintojakson kokonaisuuksista. Näin ollen yhdellä opintojaksolla ei ole tarkoitus saada asioista selville kaikkea, tiedot ja taidot syvenevät etenkin opintojen loppupuolella. Keskustelimme myös siitä, että Metropolia tarjoaa tällä hetkellä muihin ammattikorkeakouluihin verrattuna opintopisteiltään laajimman kokonaisuuden lastentarhaopettajan pätevyyttä ajatellen.

Opiskelijoiden ideat. Eräs opiskelijoistamme oli pitkään tuskaillut sitä, että oppilaitoksessamme tyhjät tölkit ja pullot lentävät roskiin. Hän toivoi käytäville tai luokkiin keräysastioita. Keräysastioiden täyttyessä pullot palautettaisiin ja rahat käytettäisiin jonkin järjestön toiminnan tukemiseen. Tutkintovastaavat totesivat, että olisi mukavaa jos opiskelijat toisivat enemmän omia ideoitaan heidän tietoisuuteensa.

Kiitos opiskelijoille sekä tutkintovastaaville osallistumisesta! Megorapäivystys pyritään järjestämään vuosittain, joten tervetuloa tenttaamaan tutkintovastaavia taas ensi vuoden puolella.