Soffarin ruokailu / Dining in our campus

Sofianlehdonkadun 5 B toimipisteen ruokailu on puhuttanut opiskelijoitamme viime aikoina. Soffan edunvalvontavastaavat Kaarina ja Nimo ovat teitä kuulleet ja tehneet omaakin havaintoa ruokailun epäkäytännöllisyydestä. Olemme sen vuoksi kirjanneet ylös seuraavanlaiset palautteet:

(Nämä palautteet on viety sähköpostitse myös koulun henkilökunnan, Sodexon sekä kiinteistöpalveluista vastaavien henkilöiden tietoisuuteen)

Tila

Ruokailutila on liian pieni. Opiskelijat syövät ahtaissa tiloissa, jossa joutuu istumaan miltein selkä selkää vasten vieruspöydän ruokailijan kanssa. Ahtaassa tilassa on vaikea liikkua ja se aiheuttaa myös turvallisuusriskejä esimerkiksi astiaston tippumista.

Melusta kärsivät monet opiskelijat. Ruokailu on ainoa pitkä tauko koulupäivänä, jolloin tulisi olla aikaa rauhoittua tuntien välissä. Melu johtuu osittain liian pienestä tilasta, jolloin ruokailijoiden tavalliset keskustelut muuttuvat suureksi puhemölinäksi. Osa opiskelijoista ovat melulle herkkiä, ja he toivoisivat rauhallista tilaa, jossa ruokailla. Melu nostaa muidenkin kuin herkkien ihmisten stressitasoa, mikä ei paranna keskittymistä myöhemmillä oppitunneilla.

Jatkuva kiire ja pitkät jonot. Jonot ovat pitkiä, jolloin kohtuuttoman suuri osa ruokatauosta menee jonottamiseen. Syömään päästyään täytyy opiskelijan syödä kiireesti ehtiäkseen seuraavalle tunnille, ja lisäksi vapauttaakseen paikan seuraavalle ruokailijalle. Ei ole mielestämme kohtuullista, että ruokaa joutuu hotkimaan. Mielestämme jokaisen opiskelijan tulisi saada ruokailla rauhassa ja myös nauttia maksamastaan ruuasta.

Ehdotuksemme tilaan koskeviin haasteisiin on ruokailutilan laajentaminen liikuntasaliin lounaan ajaksi. Koemme, että lisätilalla saisimme ratkaistua melun, kiireen, pitkät jonot ja ahtauden nykyisessä ruokailutilassa. Lisäksi liikuntasali ei ole opetuskäytössä lounaan aikana, joten se olisi vapaana muuhun käyttöön. Käytännölliset jutut, kuten kenkien ottaminen pois liikuntasalissa ei mielestämme ole pätevä syy miksei liikuntasalia voisi käyttää hyödyksi ruokailutilana lounaan ajan.

Mikäli laajentaminen liikuntasaliin lounaan ajaksi ei onnistu, voitaisiin 1.kerroksen luokkatiloja hyödyntää lounaan aikana. Tämä vaatisi kuitenkin sen, että astian palautuspiste olisi myös ensimmäisessä kerroksessa, jottei ruuhkautumista nykyisen ruokailutilan palautuspisteellä syntyisi tai opiskelijoiden lounas aika kuluisi täysin edes takaisin ramppaamiseen.

Ruoka

Ruoka loppuu. Ruoka on päässyt valitettavan usein loppumaan. Etenkin keitot ja kasvisvaihtoehdot loppuvat usein ennen aikojaan.

Erityisruokavaliot eivät ole onnistuneet. Erityisruokavaliot tilataan seuraavalle päivälle paperisella tilauslomakkeella, jotka ovat viimeaikoina olleet loppu tai pyydettäessä niitä ei ole löydetty.

Metropolian ja Sodexon on tehtävä parempaa yhteistyötä kampuksemme ruokailun suhteen, jotta ruoka ei pääse loppumaan. Koulun on tiedotettava opiskelijamääristä hyvissä ajoin ennen ruuan tilaamista, jottei synny tilanteita, jossa ruoka loppuu ennenkun useat ehtivät syömään. Erityisruokavalioiden toteutuminen pitäisi olla ehdoton prioriteetti. Tilaussysteemiä on kehitettävä palvelevammaksi esimerkiksi sillä, että opiskelija saa yhdellä lomakkeella tilata erityisruokavaliotaan jo muutamalle päivälle. Tilauslomakkeiden loppuminen ei voi olla syy, miksi erityisruokavaliota tarvitseva opiskelija jää ruokailematta.

Keskiviikkona 4.3. järjestetään kampuksemme kiinteistökokous, jossa edunvalvontavastaavat aikovat etenkin tilaan kohdistuvat palautteet ja ehdotukset ottaa jälleen esiin. Meistä on ehdottoman tärkeätä, että ruokailumme tehdään kohtuulliseksi ja opiskelijoidemme palautteet saavuttavat muutoksen ruokailuumme. Palaamme asiaan kiinteistökokouksen jälkeen – toivottavasti hyvin uutisin.

Terkuin,

Nimo ja Kaarina

Edunvalvontavastaavat

Sofianlehdonkatu 5 B opiskelijat Soffa Ry

in ENGLISH

Our students have been worried about dining in our campus. Soffa’s head of advocacy Nimo and Kaarina heard your feedbacks about it and made also their own absorvations. Here are some of the feedback we wrote down:

(these feedback have been emailed to school's staff, sodexo and the property department of our campus)

space

The dining area is too small. Students are eating nearly back against next table’s diners back. It’s hard to move around the dining area and it causes security risks. For example you can drop a knife trying to get out of your seat.

Students are suffering from the noise. Lunch break is the only break that is long enough for students to relax in between classes. This is not happening in our dining area, because of the constant noise of too many people in a too little space – having normal conversation that turns into this huge noise. Some of our students are noise sensitive and would like more calmer place to eat. The noise is also keeping stress levels up which can effect consontration on class later.

Constant rush and long ques. The ques in our dining area is way too long and students spends a lot of valueble lunch break time just queing for a meal. And when you get to have your meal, you are already in a rush for the next class and also to give the seat for the next diner. It’s unreasonable to make people gobble food like that. Everyone should have time to eat calmly and enjoy their meal that they paid for.

Our suggestion for these problems are expanding the dining area to the next rooms gymnasium area. This would solve problems off space, rush, lines and noise. Also the gymnasium area is not in use on lunch time which makes it perfect for other use. Practical things, like taking your shoes off before entering the gymnasium area isnt valid reason why we should’nt expand the dining area.

If expanding the space to dining area doesnt work, the school should think about expanding dining to first floors classrooms. This would require dish returning spot on the 1. floor, so the one in the current dining area would’nt get jammed.

food

Running out of food. The canteen has run out of food far too often lately. Specially soaps and vegetarian opsions has been finished before most of people have dined.

Special diets havent been succeeded. If you have a special diet like food allergies, you have to fill order form for next days dining. This has been a problem, because there havent been order forms available when in need or the staff couldnt find them.

Metropolia and Sodexo must do a better collaboration on dining in our campus. The school have to make sure that the canteen knows how many students will be dining in which day so there wouldnt be situations like food ending. Special diets must be a unconditional priority. The order form should be developed more so our students could order special diets for multible days a head. The order forms availability shouldnt be a reason why our students get to be without dining opportunity.

Wednesday 4.3. is our campuses property meeting, where our heads of advocacy will bring up these problems and solving suggestions once again. We think it’s very important that our dining problems get solved and these feedbacks from our students sparks a change in our dining. We will be raporting about the meeting once it’s done – hopefully with good news.

Best wishes,

Nimo and Kaarina

Head of Advocacy

Sofianlehdonkatu 5 B students Soffa Ry

 

 

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *