Kansainvälinen sosiaalityön päivä / World Social Work Day

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietettiin tänä vuonna jo 8. kertaa ja myös Soffa ry oli mukana juhlahumussa! Hulinaa ja vilinää riitti kun tarjosimme yhdessä Talentian kanssa opiskelijoille kahvia, suklaata ja oheistuotteita Soffarin aulassa.

The World Social Work Day was held already 8th time this year. Also the Soffa ry was participating the feast. There were a lot of students to who we served coffee, chocolate and other products together with Talentia!

Päivän tarkoituksena on tuoda näkyviin tempauksin, juhlallisuuksin ja keskustelunavauksin tärkeää ihmisoikeustyötä tekevät sosiaalialan ammattilaiset. He ovat yhteiskunnallisesti merkittävä joukko ammattilaisia, joiden työ edistää yhteiskuntarauhaa, vähentää syrjäytymistä sekä lisää hyvinvointia ja osallisuutta. Sosiaalialan ammattilaisten työn perustana on paitsi lainsäädäntö, myös vahva ammattietiikka.- Talentia

HAALARIT OVAT SAAPUNEET! / OVERALLS HAVE ARRIVED!

Tilaamamme haalarit ovat saapuneet kampukselle. Nyt on mahdollisuutesi liittyä haalarijengiimme. Tule, sovita ja osta! Maksaminen onnistuu tilisiirrolla.

Nähdään kopilla!

Overalls have landed to our campus. Now is your chance to join our overalls team. Come, try an by! Payment is possible by bank transfer.

See you at soffice!

Sosiaalialan bumerangi 7.3.2017 / Boomerang of Degree Programme in Social Services 7.3.2017

 

Sosiaalialan bumerangi ja HowULearn järjestettiin tiistaina 7.3.2017 Sofianlehdonkadun auditoriossa. Tilaisuudessa keskusteltiin HowULearn -palautelomakkeen tuloksista sekä keskusteltiin yleisesti opinnoista ja niiden kulusta. Sana oli vapaa, joten jokainen pystyi antamaan palautetta niin risuista kuin ruusuistakin. Paikalla oli Sofianlehdonkadun osaamisaluepäällikkö Riikka Harju, sosiaalialan tutkintovastaava Taina Konttinen sekä HowULearn spesialistit Kaarina Pirilä ja Jenni Koponen. Myös Soffa ry:n edunvalvontavastaavat osallistuivat tilaisuuteen.

Tilaisuuden tärkeyden vuoksi oli harmillista, että opiskelijoita saapui paikalle hyvin vähän.

Jokainen HowULearniin vastannut sai henkilökohtaisen palautteen tilaisuuden yhteydessä. Palautteen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa löytämään itselleen sopivin tapa oppia.

HowULearnin tavoitteena on kehittää oppilaiden oppimista sekä sen tukemista. Metropolia on ensimmäinen ammattikorkeakoulu, joka on ottanut HowULearnin käyttöönsä. Kysely on tarkoitus järjestää kerran vuodessa.

________________________________

Boomerang and HowULearn for Degree Programme in Social Services was held on Tuesday 7.3.2017 in the auditorium of Sofianlehdonkatu. In the event we discussed about the results of HowULearn research and in general about studying and how they roll. Everyone who participated was able to contribute in the discussion with positive or negative comments. In the event, there was Head of Department Riikka Harju, Head of Degree Program Taina Konttinen as well as the HowULearn specialists Kaarina Pirilä and Jenni Koponen. Also Soffa ry was present in the event.

It is unfortunate that not many students participated in the event, since it is important for everyone.

The ones who had answered to the HowULearn were given personal feedback. The feedback focused on the students approaches of learning.

The outcome of HowULearn is to develop and support the learning of students. Metropolia is the first University of Applied Sciences that uses HowULearn. The questionnaire is meant to happen once a year.

Tutkintovastaavien tapaaminen 16.2.2017 / Meeting with the heads of Degree Programmes 16.2.2017

Soffa ry:n edunvalvontavastaavat tapasivat sosiaalialan (Taina Konttinen), toimintaterapian (Kaija Kekäläinen) ja geronomien (Mari Heitto) tutkintovastaavat torstaina 16.2.2017. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista opintoihin liittyvistä asioista.

Aihe, joka loi paljon keskustelua, oli palautteenanto. Palautetta annetaan liian vähän sekä opiskelijoiden että opettajien toimesta. Mietimme erilaisia keinoja, kuinka palautteen antoa saisi tehostettua.
Korviimme kantautuu paljon palautetta, joka ei kuitenkaan löydä tietään opettajille asti. Opiskelijoille järjestetään kuitenkin erilaisia mahdollisuuksia palautteen antoon, kuten esimerkiksi bumerangit, Megorapäivystys ja kurssien palautelomakkeet.
Opettajat toivoisivat saavansa suoraa palautetta jo kurssin aikana, jotta siihen pystytään reagoimaan.

Metropolian Myllypuron kampukselle siirtyminen tapahtuu alustavasti kesän 2018 aikana.

Ammattihenkilöksi tunnistautuminen tapahtuu jatkossa vain netin välityksellä osoitteessa https://services.valvira.fi/landing.html

________________________________

Soffa ry met with the heads of Degree Programmes in Social Sevices (Taina Konttinen), Occupational Therapy (Kaija Kekäläinen) and Elderly Care (Mari Heitto) on Thursday 16.2.2017. During the meeting we discussed about current issues regarding the studies.
Topic that we discussed the most was feedback. The students and the teachers do not give enough feedback. We were thinking about different ways of enhancing the dialogue between each other.
We, Soffa ry, hear a lot stuff that does not go to the teachers, which is unfortunate since many opportunities for giving feedback is available for the students such as boomerang, Megora service and the feedback forms of courses.
The teachers wish to get more feedback during the courses so that they could react to it more efficiently.

Moving to Metropolia Myllypuro campus is tentatively happening during summer 2018.

Professional registration will happen in the future online in the following website https://services.valvira.fi/landing.html