Hallitus

Vuoden 2018 hallitus

Sonja Tervala, puheenjohtaja & viestintävastaava, Chairperson & responsible of communications

Moi! Olen Sonja, kolmannen vuoden sosionomiopiskelija. Olen ollut Soffan hallituksessa toukokuusta 2016 asti. Mukaan lähdin rakkaudesta opiskelijaelämään. Olen tänä vuonna Soffan puheenjohtaja eli toimin yhdistyksen edustajana ja huolehdin yhteistyöstä muiden tahojen kanssa, sekä varmistan, että hallitus toimii toimintasuunnitelman mukaan. Puheenjohtajuuden lisäksi vastaan Soffan viestinnästä mm. päivittämällä somea ja nettisivuja sekä suunnittelemalla erilaisia materiaaleja. Tänä vuonna aion tehdä Soffan toiminnasta entistä näkyvämpää kampuksemme opiskelijoille.

Vapaa-ajalla minut löytää lähes jokaisesta opiskelijatapahtumasta, sillä harvoin missaan mahdollisuuden vetää haalarit jalkaan 🙂

Hi! I’m Sonja. third year student in social services. I’ve been in Soffa’s board from May 2016. I wanted to get involved because I love student life. In Soffa’s board I’m the Chairperson, so i represent the association and make sure that the board follows our action plan. As a responsible of communications I update our social medias and design different marketing materials, for example. This year I plan to make Soffa ry and the things we do even more visible to the students of our campus.

In my spare time I can be found in almost any student event because I rarely miss a chance to wear my overalls 🙂

__________________________________________________________________

Krista Raitio, varapuheenjohtaja & kansainvälisyysvastaava, Vice Chairperson & responsible of international affairs

 

Moi. Mä oon Krista, toista vuotta Soffan hallituksessa. Olen tänä vuonna varapuheenjohtajan roolissa, sekä toimin toisena kansainvälisyysvastaavana. Olen 24-vuotias ja opiskelen kolmatta vuotta sosionomiksi varhaiskasvatuslinjalla, englanninkielellä.

Oon aina ollut porukan “äiti”, joten osallistuminen opiskelijayhdistystoimintaan tuntui luontevalta heti alusta alkaen. Rakastan matkustelua ja olen vieraillut Aasiassa useaan otteeseen, sekä asunut Etelä-Koreassa, joten asioiden näkeminen “kansainvälisin silmin” on jotain mikä tulee luonnostaan.

Tuu moikkaamaan, tai nykimään hihasta, jos törmäät käytävällä ja sulla on jotain kysyttävää!

Hey, my name is Krista, and I’m already second time in Soffa ry’s board. This time I’m Vice Chairperson as well as in charge of Internationality. I’m 24 years old and studying Social Services in the Early Childhood education track, in english.

I’ve always been the “mother” of the group, so being part of student association felt natural from the beginning. I love travelling and I’ve visited Asia many times, as well as lived in South Korea, so seeing things with “international eyes” comes naturally for me.

Come and say hi, if you meet me in the hallway and have something to ask about!

_________________________________________________________________

Rihuna Vuoristo, talousvastaava & tutoryhteyshenkilö, responsible of finance & tutor contact

Heippa!

Olen Rihuna, 23-vuotias toisen vuoden sosionomiopiskelija varhaiskasvatuksen opintopolulla. Olen Soffa ry:n talousvastaava ja tutoryhteyshenkilö vuodelle 2018, joten hoidan Soffan raha-asioita ja toimin yhteistyössä tutoreiden kanssa. Olen myös itse vertaistutor. Vapaa-ajalla minut voi bongata opiskelijatapahtumista, sekä laulamasta karaokea.

Hain hallitukseen, koska halusin kokeilla jotain aivan uutta ja sitä se ainakin tähän mennessä on ollut. Tulkaa repimään hihasta tai laittakaa viestiä, jos herää kysymyksiä tai ajatuksia!

Hi!

I am Rihuna, 23 years old second-year student in social services and I’m on the Early Childhood Education track. I’m the treasurer of Soffa ry for the year 2018, so I take care of the money business. I’m also the tutor contact person and I’m a peer tutor too. On free-time you can find me from different kinds of student events. I’m also a big fan of singing karaoke.

I applied to the board to experience something totally new and so far, it has been. Contact me if you have some questions or thoughts! _________________________________________________________________

Hanna Kokko, sihteeri & tapahtumavastaava, secretary & responsible of events

Moikka! Olen Hanna ja opiskelen kolmatta vuotta sosionomiksi varhaiskasvatuksen opintopolulla. Toimin hallituksessa sihteerinä ja tapahtumavastaavana. Kuulun lisäksi METKA:n edustajistoon. Olen toiminut Soffa ry:ssä syksystä 2016 alkaen, jolloin toimin aluksi edunvalvontavastaavana. Vuonna 2017 toimin yhdistyksen puheenjohtajana ja tutorvastaavana. Ennen hallitukseen hakeutumista toimin vertaistutorina kahdelle fuksiryhmälle. Vapaa-aikaani vietän kouluhommia tehden ja mahdollisuuksien mukaan rentoutuen ja opiskelijatapahtumissa käyden.

Pyrin omalla hallitustoiminnallani edistämään kaikkien toimipisteemme opiskelijoiden hyvinvointia ja saamaan heidän äänensä kuuluviin. Soffa ry on teitä varten, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin tehdään kampuksestamme entistä parempi! 🙂

Hi! I’m Hanna and I’m third year student in the degree programme of social services in the early childhood education track.I’m the secretary and responsible of events in Soffa’s board. I’m also in the student parliament of METKA. I’ve been in Soffa’s board since fall 2016, when I was responsible of advocacy. In 2017 I was the Chairperson and responsible of tutoring. Before being in the board I was a peer tutor for two freshmen groups. I spend my spare time doing school work, relaxing when possible and going to student events.

I want to improve the well-being of the students in our campus and make sure that their voices are heard. Soffa ry is for you, so don’t hesitate and contact us, so that we can make our campus even better! 🙂

__________________________________________________________________

Julia Helle, tapahtuma- ja kansainvälisyysvastaava, responsible of events and international affairs

Hey, I’m Julia Helle, a third year Social Services student in the international side This is my third time on the board of Soffa and I am responsible of international affairs and events. I’m also a peer tutor for the international side. During my free time, I hang out with my friends and try to be as creative and artistic as I can be.

Hei, olen Julia Helle, kolmannen vuoden sosionomi opiskelija enkkupuolelta. Tää on mun kolmas kerta Soffan hallituksessa ja olen tapahtuma- ja kv-vastaava. Toimin myös enkkupuolella tutorina, Soffan lisäksi. Vapaa ajallani hengailen kavereitteni kanssa ja yritän olla mahdollisimman luova ja taiteellinen kuin vain pystyn.

 __________________________________________________________________

Nimo Samatar, edunvalvonta-, liikunta- ja Megora-vastaava, responsible of advocacy, sports and Megora

Moikka kaikki! Mä oon Nimo, 22-vuotias toisen vuoden sosionomiopiskelija. Hain alun perin Soffaan vaan yksi asia mielessä – haluan toimia meidän opiskelijoiden äänenä ja sen lisäksi vaikuttaa asioihin koulussamme. Etenkin opiskelijoidemme edunvalvonta kiinnostaa, joka on muuten Soffan yksi tärkeimmistä tehtävistä. Musta on tärkeä, että opiskelijat tulee kuulluksi ja teidän etu pidetään mielessä. Meitä odottaa pian kampusmuutos ja sitä helpottaaksemme tarvitsemme vahvan hallituksen, joka pitää opiskelijoidemme edusta huolta ja pitää teidän ajan tasalla kaikista muutoksista. Ei ole siis yllättävää, että toimin Soffan hallituksen uutena edunvalvontavastaavana. Mulle saa aina tulla juttelemaan, jos on jotain mielessä ja lupaan aina tehdä parhaani. Edunvalvonnan lisäksi vastaan Megorasta ja toimin liikuntavastaavana. Jottei tässä vaan olisi kaikki niin aloitan myös tänä keväänä vertaistutorina uusille opiskelijoille – mikäs parempaa opiskelijaelämää kuin juuri tämä. Nähdään käytäville!

Hello everybody! My name is Nimo and im 22 year old second year student in Social Services. I applied to Soffa’s board only one thing in mind – to be the voice of our students and to get involved with things in our school. Specially advocacy for our students intresses me which is by the way one of the most important missions of Soffa’s board. I think its crucial that our students get to be heard and their benefits are always in our mind. We are heading to a new campus soon and facing a lot of changes because of it. So i think we need a strong board that ease the move and keep you updated with all of the changes. That being said its not a suprise that i became Soffa’s new correspondant of advocacy. Anyways you can always come chat with me if you have something in mind and i will try to do my best with it. Beside that i’m in charge of ’Megora’ the lounge area of our campus and sporting in our campus. Im also starting as a peer tutor this spring for the new students – what a better way to spend your student life. See you around!

__________________________________________________________________

Kaarina Koistinen, edunvalvonta- ja viestintävastaava, responsible of advocacy and communcations

Olen Kaarina, toisen vuoden toimintaterapeuttiopiskelija. Soffa ry:n hallituksessa olen ensimmäistä kertaa. Toimin siellä edunvalvonta-ja viestintävastaavana. Minua kiinnostaa miten opiskelijoiden ääni käytännössä kuuluu opiskeluyhteisössämme. Haluan vaikuttaa siihen, että opiskeluympäristömme muuttuessa se vastaa opiskelijoiden tarpeisiin ja tukee opintoja. Toimiessani nautin luovuudesta, mahdollisuudesta yllättyä, joka johdattaa kokeilevuuden äärelle. Luovuutta löytyy myös yhdessä tekemisestä, jota Soffa ry:ssä toiminen paljon on.
 
I’m Kaarina, second year occupational therapy student. I’m responsible of advocacy and communications in Soffa ry. I started there because i’m interested how students are heard in our studying community. When our studying environment is changing,  it’s important it still serves students and supports studying. When I’m working I enjoy creativity as possibility to be surprised and experiment things. Creativity is also part of doing things together. Soffa ry is a lot about that.

_________________________________________________________________