Kampuksemme sisäilmamuutokset / The changes in our indoor airquality

Edellisessä julkaisussa kerroimme, että kuudennen kerroksen sisäilma on huolettanut monia – opiskelijoista työsuojeluvaltuutettuihin. Tämän vuoksi olemme saaneet tällä viikolla jo muutoksia sisäilmaongelmiimme. Alla listaamme mitä kaikkea on saatu helpottamaan sisäilmahaasteita.

        1.Ilmanpuhdistimet

 

Jotkut teistä ovatkin jo huomanneetkin, että kuudennen kerroksen kirjastoon, Megoraan ja atk-luokkiin on ilmestynyt ’hämmentäviä pömpeleitä’. Nuo pömpelit ovat ilmanpuhdistimia, joiden tehtävä on suodattaa ilmasta parempaa. Pari opettajaa ovat saaneet käyttöönsä tälläisiä työhuoneisiinsa, ja ovat todenneet heitä auttaneen. Olemme toiveikkaita, että saamme tästä helpotusta myös opiskelijoillemme. Laitteiden tuotetiedot sanovat seuraavaa:

Electrolux EAP300 ilmanpuhdistin

Puhtaan ilman tuotto (CADR) max 335 m3/h, vastaa 70 m2 pinta-alaa. HEPA 13 -suodatin poistaa hiukkasia, aktiivihiilisuodatin hajuja ja Cleancel-pinnoite on aktiivihiilisuodattimen mikrobeja tuhoava pinnoite, joka estää pieneliöiden kasvun (home, hiivat, bakteerit, sienet). Plasmawave poistaa ilmasta sekä hiukkasmuodossa että kaasumaisessa muodossa olevia epäpuhtauksia. Ilman laadun tunnistin kertoo ympäröivän ilman puhtaustason. Kolme tehotasoa. Manuaalinen hiljainen/yö-toiminto.

Tietojemme mukaan näitä ilmanpuhdistajia on tilattu myös lisää tiloihin, joihin niitä tarvitaan. Arvioitu toimitusaika kestää parisen viikkoa.

      2. Luokkatiloihin suositus henkilömäärästä

Viime kiinteistökokouksessa sovittiin, että luokkien mitoitus tarkistetaan ja luokkien seinille toimitetaan kyltit ilmanvaihdon kannalta suositeltavista henkilömääristä. Muutamissa luokissa on jo havaittu oven suusta lukumäärän, jonka tarkoitus on suojella opiskelijoitamme ylibuukkauksilta. Liian monta ihmistä liian pienessä tilassa ei ole missään nimessä suositeltavaa sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa. Tämän vuoksi toivommekin, että opiskelijat muistuttavat opettajiakin suositusmääristä – mikäli ne ylittyvät.

Kaikkia tiloja ei ole vielä keretty tarkistamaan, mutta kampuksemme kiinteistövastaava Narinen tekee kovaa työtä, jotta lähiviikkoina tiloista löytyy suositusmääriä.

        3. Mitä tehdä jos oireilet-tiedote

Opiskelijat toivoivat selkeämpiä ohjeita sille, miten toimia mikäli havaitsee oireita Soffarin sisäilmasta. Tutkintovastaavat ovat työstäneet virallisen ohjeen, joka tuli eilen jokaiselle kampuksemme opiskelijalle Oma:n kautta ilmoituksena sekä koulun sähköpostiin.


Ohjeistuksen tehtävänä on helpottaa opiskelijoitamme, jotka pohtivat erityisen tuen päätöksen hakemista. Tutkintovastaavat toivoivat, että mikäli ohjeistuksen lisäksi herää kysymyksiä voi heihin ottaa sähköisesti yhteyttä. Mikäli et ole saanut ilmoitusta, niin sama tiedote löytyy myös tästä:


 

 

Viimeaikoina on noussut meidän tietoon myös se, että opiskelijat haluaisivat sisäilmakyselyn, jolla pystyisi kartoittamaan – kuinka laaja sisäilmasta oireilu opiskelijoissamme todellisuudessa on kampuksellamme. Soffan edunvalvontavastaavat Nimo ja Kaarina alkavat seuraavaksi selvittelemään, voisiko sellaista kyselyä mahdollisesti saada opiskelijoillemme.

Terkuin,

Nimo Samatar ja Kaarina Koistinen

Edunvalvontavastaavat

Sofianlehdonkatu 5 B opiskelijat Soffa Ry

IN ENGLISH

In the last publication, we told that the 6th floor indoor air quality has worried many – from students to the safety representatives. This is why we have gotten changes to our indoor air problems this week. Below we will list what we have gotten to help the indoor air challenges.

1. Air cleaners


Some of you have already noticed that weird thingies have appeared to the library, Megora and computer rooms. Those things are air cleaners and their job is to make the air better. Some of the teachers have gotten these to their offices and told that the air cleaners help. We are hopeful that these will help our students as well. The product information for the devices say the following:

  • Four stage pure source filtration cleans up to 99% of particles out of the air of a -room up to 70 m
  • Ultra quiet – comes with a manual sleep mode
  • Air quality sensor for adaptive cleaning performance
  • Change filter indicator to ensure optimal performance
  • Recommended by Swedish Asthma and Allergy Association

According to our knowledge, they have ordered more of the air cleaners to rooms/areas that there is need for. The estimated delivery time is a few weeks or so.


2. The number of people recommended for classrooms

In the last campus property meeting we agreed that the dimensions of the classrooms would be checked and they would provide signs on the walls of the classroom with the number of persons recommended for the best ventilation. Some classrooms have the signs and amounts already to protect the students from overbooking. Too many people in too small classroom is in no way recommended in a building that has indoor air problems. This is why we hope that students remind the teachers of the classroom limits – in case they are exceeded.

All the facilities have not yet been checked, but Lauri Narinen, who is responsible of the property and safety of our campus, is working hard so that in the following weeks the facilities will have the recommended number signs on the walls.

 

  1. What to do if you are having symptoms – information

Our students has asked for better briefing on what to do if you are having symptoms from the indoor air problems. The Head of degree programmes have made instructions on what to do. The instruction has been sended to every student on our campus by oma and email.


 

 

If you didnt get the instructions, ill put it below too:

There has been wishes from our students on getting a poll on how many students do have symptoms from the indoor air quality. That for we will try to figure out on getting that for our students. We will let you know on that later.

Best,

Nimo Samatar and Kaarina Koistinen

Head of Adcocacy

Sofianlehdonkatu 5 B students Soffa Ry

 

6. kerroksen sisäilma / The indoor airquality of 6th floor

Viime viikon kiinteistökokouksessa kävi ilmi kirjastohenkilökunnan huoli 6.kerroksen sisäilmasta. Tietojemme mukaan myös opiskelijat ovat raportoineet systemaattisesti sekä 6. kerroksen että 3. kerroksen huonosta sisä-ilmasta jo pidemmän aikaa.

Sofianlehdonkadun toimipisteen työsuojeluvaltuutetun Jukka Jonnisen mukaan Swecon mittauksissa käy ilmi, että 6. kerroksessa on paikallisesti merkittävää mikrobivaurioita: bakteereja ja hometta yli raja-arvojen. Lisäksi 6. kerroksessa raportoitiin epäedullisia paine-olosuhteita. Metropolian työterveyslääkäri ja työsuojeluvaltuutettu ohjeistivat kiinteistökokouksessa, että kenenkään ei pitäisi viettää pitkiä aikoja kyseisissä tiloissa nykyisessä kunnossa. Alla oleva kuva on työsuojeluvaltuutetun tekemä viitearvio 6. kerroksen sisäilman  mittaustuloksista.


Kiinteistökokouksessa sovittiin, että tällä viikolla 6. kerroksessa tehdään ilmansäätöjä, joiden pitäisi helpottaa. Lisäksi kokouksessa ehdotettiin ilmanpuhdistimien hankkimista kirjastotilaan. Opiskelijoidemme edunvalvontavastaavat Nimo ja Kaarina muistuttivat kuitenkin, että samassa kerroksessa on Megora ja kaksi atk-luokkaa, johon olisi myös erityisen tärkeää saada ilmanpuhdistajia mahdollisimman pian.

Siihen mennessä toivomme, että opiskelijat oleskelevat vain väliaikasesti 6. kerroksessa – ei pitkiä aikoja. Olemme myös neuvotelleet teille uuden sisäilmainfon kevään aikana, jonka ajankohta selviää pian.  Koulu on lupautunut tiedottamaan teille hyvissä ajoin seuraavan sisäilmainfon ajankohdan. Kiinteistökokouksessa päätettiin myös, että tuleva sisäilma-info tehdään opiskelijaystävälliseksi, jossa on paikalla mm, opiskelijaterveydenhuolto.

Terkuin,

Nimo Samatar ja Kaarina Koistinen

Edunvalvontavastaavat

Sofianlehdonkatu 5 B opiskelijat Soffa Ry

 

In English

Last week’s campus property meeting revealed the concerns of the library staff about indoor air in the 6th floor. According to our knowledge, students have also systematically reported about bad quality indoor air in both the 6th floor and the 3rd floor for a long time.

According to Jukka Jonninen, the Occupational Safety and Health Inspector at the Sofianlehdonkatu campus, Sweco’s measurements show that on the 6th floor there are locally significant microbial lesions: bacteria and mold above the limit values. In addition, unfavorable pressure conditions were reported on the 6th floor. The Metropolia Occupational Health and the Occupational Safety Officer instructed in the property meeting that no one should spend long periods in those premises due to their current state. The figure below is an estimate by the Occupational Safety and Health Authority on the results of the indoor air measurement in the 6th floor.

 

 

 

 

At the Real Estate Meeting it was agreed that during this week there will be made some air adjustments in the 6th floor, which should make things slightly better. In addition, the meeting proposed to purchase air purifiers in to the campus library. However, Nimo and Kaarina, the heads of advocacy for our students, pointed out that on the same floor there’s Megora and two computer classes and it would be particularly important to get air cleaners in them as well as soon as possible.

Until then, we hope that students will only stay temporarily in the 6th floor – not for too long periods of time. We have also been negotiating a new indoor air info session during the spring, the time will be soon be informed. The school has agreed to inform you in good time of the time of the next indoor air info session. At the meeting, it was also decided that future info will be made student-friendly, for example, student health care will be present at the info.

Best wishes,

Nimo and Kaarina

Head of Advocacy

Sofianlehdonkatu 5 B students Soffa Ry

Jatkoa Soffarin ruokailusta/ Further more about Soffari dining

Edunvalvontavastaavat Nimo ja Kaarina osallistuivat 7.3.2018 Sofianlehdonkadun kiinteistökokoukseen. Kiinteistökokouksessa keskusteltiin mm. kampuksemme ruokailusta, josta on tullut opiskelijoilta paljon palautetta. Keskusteluun osallistui Metropolian kiinteistöpalveluiden edustaja, henkilökunnan edustajia, Metkan edunvalvontatiimin Linnea, Sodexon ravintola- ja siivousvastaavat sekä Soffarin kiinteistön omistajan edustaja.

Mitä tapahtuu nyt?

– Olemme ehdottaneet tehokkaampaa ruokailuaikojen porrastamista, jottei syntyisi liiallista ruuhkautumista ruokailutilaan. Metropolian henkilökunta aikoo tähän kiinnittää enemmän huomiota, jotta porrastus onnistuu. Muistutamme kuitenkin myös opiskelijoita pitämään kiinni lukujärjestykseen merkitystä oman ryhmän ruokailuajasta, koska silloin sitä ruuhkautumista ei synny niin paljoa.

– Lohduttavaa on myös se, että monen opiskelijan harjoittelujakso ajoittuu kevätlukukauden myöhemmälle periodille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ruokailutilan kävijämäärä laskee maaliskuun jälkeen ja ruuhkat rupeavat helpottumaan.

 

Entä myöhemmin?

– Esitimme ehdotuksen ruokailutilan laajentamisesta joko liikuntasaliin tai 1.kerroksen opetustiloihin. Tällöin saisimme lisätilalla ratkaistua nykyisen tilan ahtauden, melun, jatkuvan kiiren ja pitkät jonot. Ruokailutilan laajentamista pidettiin kiinteistökokouksessa periaatteessa mahdollisena, mutta käytännön järjestelyt vaativat lisäselvittelyä. Mikäli laajentaminen onnistuu, tulisi se tapahtumaan liikuntasaliin syksyllä 2018. Kuulemme asiasta lisää seuraavassa kiinteistökokouksessa 7.5.2018.

Kiinteistökokouksen lisäksi olemme muistuttaneet Metropolian henkilökuntaa tekemään parempaa yhteistyötä ruokalumme järjestävään Sodexon kanssa ruokailijamäärien ilmoittamisesta. Tulevaisuudessa toivomme, että elämme sellaisessa täydellisessä tilanteessa, jossa ruoka ei koskaan pääse loppumaan kampuksellamme. Mikäli sinulla on kuitenkin vielä ruokaan koskevaa palautetta, kehotamme teitä ottamaan meihin yhteyttä tai laittamaan suoraan Sodexolle palautetta.

Edunvalvontavastaavat ovat seuraavan kerran tavattavissa ti 13.3.2018 klo 12 eteenpäin Soffan kopilla. Nähdään silloin!

Terkuin,

Nimo Samatar ja Kaarina Koistinen

Edunvalvontavastaavat

Sofianlehdonkatu 5 B opiskelijat Soffa Ry

IN ENGLISH

The heads of advocacy Nimo Samatar and Kaarina Koistinen participated in the real estate meeting 07 of March 2018. In the meeting we discussed about  dining hall and eating among other things beacuse students have given lot of feedback about that. There was agent of real-estate services, agent of Metropolia staff, Metkas agent of advocacy, agent of Sodexo restaurant and cleaning services and agent of Sofianlehtos real estate owner.

What happens now?

– We proposed more effective scheduling of lunch, so that there will not be too many people at the same time. Metropolia staff will pay attention to that more so that scheduling will work out. We also remind students to go eating when there is their scheduled time for eating so that there is not so many people at the same time.

– It is also comforting that many working practices take place during the later period of springsemester. This means there will be less students eating after March and backlop will ease.

What about later?

-We proposed that luch hall should be extended either to sport hall or to classes of the first floor. That would solve the problem of the current problems of the dinette: crush, noise, ongoing hurry and long queues. In principle, idea of extension seemed possible but the practical arrangements need more settling. If everything goes well, the extension will happen to the sport hall during the autumn 2018. We will hear more on the next meeting 7th of May 2018.

Apart from the meeting we have reminded Metropolia staff to co-operate about amount of students possibly eating better with Sodexo which organizes the lunch.  In the future we hope that we live in the perfect situation where food never ends in our campus. If you still want to give feedback about lunch, we advise you to contact us or give feedback straight to Sodexo.

Heads of advocacy are next time available on tue 13th of March from 12pm onwards in the KOPPI of Soffa ry. See you then!

Greetings

Kaarina Koistinen and Nimo Samatar

Heads of advocacy

Sofianlehdonkatu 5 B

Soffarin ruokailu / Dining in our campus

Sofianlehdonkadun 5 B toimipisteen ruokailu on puhuttanut opiskelijoitamme viime aikoina. Soffan edunvalvontavastaavat Kaarina ja Nimo ovat teitä kuulleet ja tehneet omaakin havaintoa ruokailun epäkäytännöllisyydestä. Olemme sen vuoksi kirjanneet ylös seuraavanlaiset palautteet:

(Nämä palautteet on viety sähköpostitse myös koulun henkilökunnan, Sodexon sekä kiinteistöpalveluista vastaavien henkilöiden tietoisuuteen)

Tila

Ruokailutila on liian pieni. Opiskelijat syövät ahtaissa tiloissa, jossa joutuu istumaan miltein selkä selkää vasten vieruspöydän ruokailijan kanssa. Ahtaassa tilassa on vaikea liikkua ja se aiheuttaa myös turvallisuusriskejä esimerkiksi astiaston tippumista.

Melusta kärsivät monet opiskelijat. Ruokailu on ainoa pitkä tauko koulupäivänä, jolloin tulisi olla aikaa rauhoittua tuntien välissä. Melu johtuu osittain liian pienestä tilasta, jolloin ruokailijoiden tavalliset keskustelut muuttuvat suureksi puhemölinäksi. Osa opiskelijoista ovat melulle herkkiä, ja he toivoisivat rauhallista tilaa, jossa ruokailla. Melu nostaa muidenkin kuin herkkien ihmisten stressitasoa, mikä ei paranna keskittymistä myöhemmillä oppitunneilla.

Jatkuva kiire ja pitkät jonot. Jonot ovat pitkiä, jolloin kohtuuttoman suuri osa ruokatauosta menee jonottamiseen. Syömään päästyään täytyy opiskelijan syödä kiireesti ehtiäkseen seuraavalle tunnille, ja lisäksi vapauttaakseen paikan seuraavalle ruokailijalle. Ei ole mielestämme kohtuullista, että ruokaa joutuu hotkimaan. Mielestämme jokaisen opiskelijan tulisi saada ruokailla rauhassa ja myös nauttia maksamastaan ruuasta.

Ehdotuksemme tilaan koskeviin haasteisiin on ruokailutilan laajentaminen liikuntasaliin lounaan ajaksi. Koemme, että lisätilalla saisimme ratkaistua melun, kiireen, pitkät jonot ja ahtauden nykyisessä ruokailutilassa. Lisäksi liikuntasali ei ole opetuskäytössä lounaan aikana, joten se olisi vapaana muuhun käyttöön. Käytännölliset jutut, kuten kenkien ottaminen pois liikuntasalissa ei mielestämme ole pätevä syy miksei liikuntasalia voisi käyttää hyödyksi ruokailutilana lounaan ajan.

Mikäli laajentaminen liikuntasaliin lounaan ajaksi ei onnistu, voitaisiin 1.kerroksen luokkatiloja hyödyntää lounaan aikana. Tämä vaatisi kuitenkin sen, että astian palautuspiste olisi myös ensimmäisessä kerroksessa, jottei ruuhkautumista nykyisen ruokailutilan palautuspisteellä syntyisi tai opiskelijoiden lounas aika kuluisi täysin edes takaisin ramppaamiseen.

Ruoka

Ruoka loppuu. Ruoka on päässyt valitettavan usein loppumaan. Etenkin keitot ja kasvisvaihtoehdot loppuvat usein ennen aikojaan.

Erityisruokavaliot eivät ole onnistuneet. Erityisruokavaliot tilataan seuraavalle päivälle paperisella tilauslomakkeella, jotka ovat viimeaikoina olleet loppu tai pyydettäessä niitä ei ole löydetty.

Metropolian ja Sodexon on tehtävä parempaa yhteistyötä kampuksemme ruokailun suhteen, jotta ruoka ei pääse loppumaan. Koulun on tiedotettava opiskelijamääristä hyvissä ajoin ennen ruuan tilaamista, jottei synny tilanteita, jossa ruoka loppuu ennenkun useat ehtivät syömään. Erityisruokavalioiden toteutuminen pitäisi olla ehdoton prioriteetti. Tilaussysteemiä on kehitettävä palvelevammaksi esimerkiksi sillä, että opiskelija saa yhdellä lomakkeella tilata erityisruokavaliotaan jo muutamalle päivälle. Tilauslomakkeiden loppuminen ei voi olla syy, miksi erityisruokavaliota tarvitseva opiskelija jää ruokailematta.

Keskiviikkona 4.3. järjestetään kampuksemme kiinteistökokous, jossa edunvalvontavastaavat aikovat etenkin tilaan kohdistuvat palautteet ja ehdotukset ottaa jälleen esiin. Meistä on ehdottoman tärkeätä, että ruokailumme tehdään kohtuulliseksi ja opiskelijoidemme palautteet saavuttavat muutoksen ruokailuumme. Palaamme asiaan kiinteistökokouksen jälkeen – toivottavasti hyvin uutisin.

Terkuin,

Nimo ja Kaarina

Edunvalvontavastaavat

Sofianlehdonkatu 5 B opiskelijat Soffa Ry

in ENGLISH

Our students have been worried about dining in our campus. Soffa’s head of advocacy Nimo and Kaarina heard your feedbacks about it and made also their own absorvations. Here are some of the feedback we wrote down:

(these feedback have been emailed to school's staff, sodexo and the property department of our campus)

space

The dining area is too small. Students are eating nearly back against next table’s diners back. It’s hard to move around the dining area and it causes security risks. For example you can drop a knife trying to get out of your seat.

Students are suffering from the noise. Lunch break is the only break that is long enough for students to relax in between classes. This is not happening in our dining area, because of the constant noise of too many people in a too little space – having normal conversation that turns into this huge noise. Some of our students are noise sensitive and would like more calmer place to eat. The noise is also keeping stress levels up which can effect consontration on class later.

Constant rush and long ques. The ques in our dining area is way too long and students spends a lot of valueble lunch break time just queing for a meal. And when you get to have your meal, you are already in a rush for the next class and also to give the seat for the next diner. It’s unreasonable to make people gobble food like that. Everyone should have time to eat calmly and enjoy their meal that they paid for.

Our suggestion for these problems are expanding the dining area to the next rooms gymnasium area. This would solve problems off space, rush, lines and noise. Also the gymnasium area is not in use on lunch time which makes it perfect for other use. Practical things, like taking your shoes off before entering the gymnasium area isnt valid reason why we should’nt expand the dining area.

If expanding the space to dining area doesnt work, the school should think about expanding dining to first floors classrooms. This would require dish returning spot on the 1. floor, so the one in the current dining area would’nt get jammed.

food

Running out of food. The canteen has run out of food far too often lately. Specially soaps and vegetarian opsions has been finished before most of people have dined.

Special diets havent been succeeded. If you have a special diet like food allergies, you have to fill order form for next days dining. This has been a problem, because there havent been order forms available when in need or the staff couldnt find them.

Metropolia and Sodexo must do a better collaboration on dining in our campus. The school have to make sure that the canteen knows how many students will be dining in which day so there wouldnt be situations like food ending. Special diets must be a unconditional priority. The order form should be developed more so our students could order special diets for multible days a head. The order forms availability shouldnt be a reason why our students get to be without dining opportunity.

Wednesday 4.3. is our campuses property meeting, where our heads of advocacy will bring up these problems and solving suggestions once again. We think it’s very important that our dining problems get solved and these feedbacks from our students sparks a change in our dining. We will be raporting about the meeting once it’s done – hopefully with good news.

Best wishes,

Nimo and Kaarina

Head of Advocacy

Sofianlehdonkatu 5 B students Soffa Ry