Kevään tapahtumakalenteri // Spring’s events

(In English below.)

Aurinkoista kevättä Soffan puolesta! Keväthän tarkoittaa tapahtumaa toisensa perään, joten tässä koottuna, mitä tulee tapahtumaan. Tätä sivua tullaan päivittämään aina kun uutta tietoa tulee, joten kannattaa pistää osoite muistiin tai kirjanmerkkeihin 😉 Jos tulee mitään kysyttävää, ota meihin yhteyttä!

Soffan Facebook

Soffan Instagram

soffa.opy@gmail.com

Megora-päivystys

Megora-päivystyksessä Soffa ry ja tutkintovastaavat haluavat kuulla, mitä opiskelijoille kuuluu, ja palautetta saa antaa henkilökohtaisesti tai nimettömästi. Paikalle voi tulla ihan vain juttelemaankin, vaikkei mitään suurempaa olisi mielen päällä. Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa.

Aika: 30.3.2016 klo 11.15-12.30

Paikka: Megora, 6. kerros

Soffa goes Jersey Shore -allasbileet

Kevään eeppisimmät ”kotibileet” hulppeissa allastiloissa Roballa!

Aika: 5.4.2016 klo 17-23

Paikka: Sauna2 Roba, Iso Roobertinkatu 12

Sosionomien Bumerangi

Metropolian järjestämä palautetta palautteesta -tilaisuus. Soffa ry tarjoaa kahvit, tarjoa sinä mielipiteesi kuuluviin osallistumalla!

Aika: 6.4.2016 klo 11.45

Paikka: Auditorio, 2. kerros

Soffan kevätkarnevaalit

Soffan perinteiset kevätkarnevaalit tulevat taas! Luvassa mm. Instagram-kisa, askartelua, omatoiminen kirppari…

Aika: 7.4.2016 klo 11 eteenpäin

Paikka: Liikuntasali, K-kerros

Soffan päivä Wiikon Wapussa

Soffan tapahtumavastaavat järjestävät rastin Wiikon Wapussa ja meidän rastillamme lauletaan karaokea!

Aika: 25.4.2016 klo 17-22

Paikka: Idän Piste, Turunlinnantie 14 00930 Helsinki

Kevätkokous

Sääntömääräinen kevätkokous kaikille Sofianlehdonkatu 5 B:n opiskelijoille. Kokouksessa käydään läpi vuoden 2015 toimintakertomus ja vapautuvat hallituspaikat täytetään. Tarjolla on purtavaa ja mahdollisuus päästä mukaan Soffan toimintaan (ja perille siitä, mitä täällä tehdään), tule ihmeessä paikalle ja ota kaverit mukaan!

Aika: 11.5.2016

Paikka: selviää myöhemmin

_________________________________________________________________________

In English:

Soffa wishes you sunny spring! And spring means lots of events so we wanted to inform you what is going on. This page will be updated as we get new information, so put it on your mind or your favorites 😉 If you have anything to ask, contact us!

Soffa’s Facebook

Soffa’s Instagram

soffa.opy@gmail.com

Megora service

Soffa ry and teachers responsible of degrees want to hear what’s going on and how everyone is doing. You can give feedback in person or anonymously. You can also just come hang out and chat even if you don’t have anything particular in mind. There will be coffee and some snacks too!

Time: 30.3.2016 at 11.15-12.30

Place: Megora, 6th floor

Soffa goes Jersey Shore pool party

Spring’s most epic ”house party” will be in fancy pool in Roba!

Time: 5.4.2016 at 17-23

Place: Sauna2 Roba, Iso Roobertinkatu 12

Boomerang for Social Services students

Metropolia arranges feedback from feedback event. Soffa ry offers coffee, you can offer your opinion by participating!

Time: 6.4.2016 at 11.45

Place: Auditorium, 2nd floor

Soffa’s Spring carnival

Soffa’s traditional spring carnival is here! There will be for example Instagram contest, arts and crafts, independent flea market…

Time: 7.4.2016, begins at 11

Place: Gymnasium, K-floor

Soffa’s day in Week’s May Day

Soffa’s members responsible of events will host a checkpoint and with us you get to sing karaoke!

Time: 25.4.2016 at 17-22

Place: Idän Piste, Turunlinnantie 14 00930 Helsinki

Spring assembly

Statutory spring assembly for all students in Sofianlehdonkatu 5 B. Annual report will be checked and open places for Soffa ry’s government will be filled. We offer snacks and opportunity to join in Soffa (and get to know what we actually do), so come and take your friends with you!

Time: 11.5.2016

Place: will be announced later

Toimintaterapian (uusi ops) Bumerangi-tilaisuus 17.2.

Bumerangi on Metropolian järjestämä tilaisuus, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden keskusteluun opinnoista ja opetuksesta sekä niihin liittyvien kehittämistä vaativien asioiden esille tuomiseen yhdessä opettajien kanssa.Sofianlehdonkadulla järjestetään kevään 2016 aikana Bumerangi-tilaisuudet kaikille kampuksen koulutuksille eli toimintaterapialle, sosiaalialalle ja vanhustyölle.

Toimintaterapian uuden opetussuunnitelman eli oppijan polun Bumerangi-tilaisuus oli 17.2.2016 ja sen vetäjänä oli osaamisaluepäällikkö Leila Lintula sekä useampi toimintaterapian opettaja. Paikalla oli kolmisenkymmentä 1., 2., 3. ja 4. lukukauden opiskelijaa. Tilaisuus oli keskusteleva ja ilmapiiriltään avoin.

Yleisinä alan ja sen opiskeluun Metropoliassa vaikuttavina asioina nousi esille useampi asia. Lintula kertoi, että Metropolian yt-neuvottelut eivät johda henkilöstön irtisanomisiin, mutta se johtaa osan henkilöstön osa-aikaistamiseen, joka saattaa näkyä niin, että joillakin opettajilla on vähemmän opetustunteja. Lintula mainitsi myös korkeakoulutukseen kohdistuvista suurista säästötoimenpiteistä sekä myös aikaisemmassa bumerangi-tilaisuudessa esitellystä meneillään olevasta valtakunnallisesta kuntoutusalan selvityksestä. Opettajat alustavasti esittelivät toimintaterapian opiskelijoille suunnattua kansainvälisyys-viikkoa (viikko 11), jolloin Sofianlehdonkadun toimipisteessä käsitellään alan kansainvälisyyttä asiantuntijoiden, opettajien ja yhteistyökumppaneiden avustuksella.

Lintula kertoi myös, että tämän hetkisen neuvottelukunnan toimikausi päättyi ja uudet neuvottelukunnan toimijoita haetaan pian. Neuvottelukunnassa on yhteensä kolme (3) paikkaa opiskelijajäsenille eli kaksi (2) paikkaa toimintaterapian ja yksi (1) paikka vanhustyön opiskelijoille. Opiskelijakunta METKA huolehtii neuvottelukuntien toimijoiden hausta ja valinnasta.

Uudella opetussuunnitelmalla eli Oppijan polulla on pyritty kehittämään toimintaterapian koulutusta aikaisempien opiskelijoiden palautteen perusteella vastaamaan entistä paremmin opiskelijoiden tarpeita. Oppijan polun ideana on olla projektilähtöinen ja kytköksissä työelämään. Isompien ja toisiinsa integroituvien opiskelu-kokonaisuuksien myötä on pyritty vähentämään päällekkäisiä oppimistehtäviä ja näin tukemaan opiskelijan oppimista. Opetuksen monipuolisuus on pyritty huomioimaan esimerkiksi tarjoamalla myös verkko-opintoja, tehostamalla Tuubi-työtilan käyttöä oppimateriaalin jaossa ja tarjoamalla erilaisia kursseja, kuten digi- ja yrittäjyyskoulutusta. Myös kansainvälisyyteen on kiinnitetty huomiota tehostamalla kansainvälistä yhteistyötä, tarjoamalla kansainväliset innovaatio-opinnot ja tarjoamalla kansainvälisille opiskelijoille 30 opintopisteen semester-kokonaisuus. Tällä hetkellä selvitetään myös mahdollisuutta kaksoistutkintoon, joka takaisi toimintaterapeutin pätevyyden niin Suomessa kuin myös Itävallassa tai Belgiassa ja opinnot toteutettaisiin näissä maissa. Opiskelijat halutaan osallistaa kaksoistutkinnon mahdollisen sisällön suunnitteluun opiskelijoille lähetettävän sähköisen kyselyn avulla.

Kuten vanhan opetussuunnitelman, myös oppijan polun Bumerangi-tilaisuudessa opiskelijat saivat ilmaista mielipiteensä laittamalla joko punaisia (eri mieltä) tai vihreitä (samaa mieltä) palloja papereille kirjoitettuihin opiskeluun ja opetukseen liittyviin väittämiin. Näiden tulosten pohjalta kerättiin väittämiä, joiden kanssa opiskelijat olivat samaa tai eri mieltä ja pureuduttiin niihin, jotka saivat eniten huomioita.

Samaa mieltä väittämien kanssa opiskelijat olivat siitä, että he kokevat olevansa osa oppimisyhteisöään ja saavansa tukea ammatilliseen kasvuunsa. Opiskelijat kokivat, että heidän ammatilliseen kasvuunsa on kiinnitetty hyvin huomiota jo heti opintojen alussa ja ammatillinen kasvu on sisäänrakennettuna kursseihin ja oppimistehtäviin, sekä opettajat on hyvin tavoitettavissa. Monipuoliset opetusmenetelmät ja opintojen työelämälähtöinen toteuttaminen saivat opiskelijoilta kiitosta.

Opiskelijat olivat muutamissa asioissa eri mieltä väittämien kanssa. Opiskelijoita puhutti opintojen vaihteleva vaatimustaso. He kokivat, että vaatimustaso vaihtelee kurssista ja opettajasta riippuen hyvinkin paljon ja näin ollen kurssin opintopistemäärä ei aina kerro totuutta siitä, kuinka vaativana kurssia voi työmääränsä puolesta pitää. Opiskelijat kokivat, että opiskeltavien asioiden käsittely ei ole aina selkeää ja johdonmukaista vaan esimerkiksi useat oppimateriaalit ovat vaikealukuisia ja toisinaan toimintaterapian näkökulma ei tule tarpeeksi kursseilla esiin. Opiskelijat nostivat esille myös palautteen saamisen vähyyden. He toivoisivat lisää suullista ja kirjallista palautetta heidän omasta osaamisestaan esimerkiksi tehtävien ja tenttien yhteydessä. Heidän mielestään numero ei välttämättä kerro osaamisen tasosta paljoakaan, sillä vain numeron saamisen myötä ei tiedä mikä omassa osaamisessa jo on hyvää ja mitä tulisi parantaa. Tämän vuoksi opiskelijat toivovat jatkuvaa suullista ja kirjallista palautetta osaamisestaan.

Oppijan polun bumerangi-tilaisuus oli tunnelmaltaan avoin ja keskustelua syntyi paljon. Opiskelijoiden palautteen perusteella oppijan polku koetaan pääasiassa mielekkääksi. Vahvana toiveena opiskelijoilta nousi mahdollisuus valinnaisten kurssien kartuttamiseen myös muussa kuin oman koulutusalan piirissä. Mahdollisuus tähän toki on jo nyt, mutta käytännössä on hankala päästä esimerkiksi fysioterapian koulutuksen kursseille. Hyvä kesäopintotarjonta sai puolestaan kiitosta opiskelijoilta.