Jatkoa Soffarin ruokailusta/ Further more about Soffari dining

Edunvalvontavastaavat Nimo ja Kaarina osallistuivat 7.3.2018 Sofianlehdonkadun kiinteistökokoukseen. Kiinteistökokouksessa keskusteltiin mm. kampuksemme ruokailusta, josta on tullut opiskelijoilta paljon palautetta. Keskusteluun osallistui Metropolian kiinteistöpalveluiden edustaja, henkilökunnan edustajia, Metkan edunvalvontatiimin Linnea, Sodexon ravintola- ja siivousvastaavat sekä Soffarin kiinteistön omistajan edustaja.

Mitä tapahtuu nyt?

– Olemme ehdottaneet tehokkaampaa ruokailuaikojen porrastamista, jottei syntyisi liiallista ruuhkautumista ruokailutilaan. Metropolian henkilökunta aikoo tähän kiinnittää enemmän huomiota, jotta porrastus onnistuu. Muistutamme kuitenkin myös opiskelijoita pitämään kiinni lukujärjestykseen merkitystä oman ryhmän ruokailuajasta, koska silloin sitä ruuhkautumista ei synny niin paljoa.

– Lohduttavaa on myös se, että monen opiskelijan harjoittelujakso ajoittuu kevätlukukauden myöhemmälle periodille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ruokailutilan kävijämäärä laskee maaliskuun jälkeen ja ruuhkat rupeavat helpottumaan.

 

Entä myöhemmin?

– Esitimme ehdotuksen ruokailutilan laajentamisesta joko liikuntasaliin tai 1.kerroksen opetustiloihin. Tällöin saisimme lisätilalla ratkaistua nykyisen tilan ahtauden, melun, jatkuvan kiiren ja pitkät jonot. Ruokailutilan laajentamista pidettiin kiinteistökokouksessa periaatteessa mahdollisena, mutta käytännön järjestelyt vaativat lisäselvittelyä. Mikäli laajentaminen onnistuu, tulisi se tapahtumaan liikuntasaliin syksyllä 2018. Kuulemme asiasta lisää seuraavassa kiinteistökokouksessa 7.5.2018.

Kiinteistökokouksen lisäksi olemme muistuttaneet Metropolian henkilökuntaa tekemään parempaa yhteistyötä ruokalumme järjestävään Sodexon kanssa ruokailijamäärien ilmoittamisesta. Tulevaisuudessa toivomme, että elämme sellaisessa täydellisessä tilanteessa, jossa ruoka ei koskaan pääse loppumaan kampuksellamme. Mikäli sinulla on kuitenkin vielä ruokaan koskevaa palautetta, kehotamme teitä ottamaan meihin yhteyttä tai laittamaan suoraan Sodexolle palautetta.

Edunvalvontavastaavat ovat seuraavan kerran tavattavissa ti 13.3.2018 klo 12 eteenpäin Soffan kopilla. Nähdään silloin!

Terkuin,

Nimo Samatar ja Kaarina Koistinen

Edunvalvontavastaavat

Sofianlehdonkatu 5 B opiskelijat Soffa Ry

IN ENGLISH

The heads of advocacy Nimo Samatar and Kaarina Koistinen participated in the real estate meeting 07 of March 2018. In the meeting we discussed about  dining hall and eating among other things beacuse students have given lot of feedback about that. There was agent of real-estate services, agent of Metropolia staff, Metkas agent of advocacy, agent of Sodexo restaurant and cleaning services and agent of Sofianlehtos real estate owner.

What happens now?

– We proposed more effective scheduling of lunch, so that there will not be too many people at the same time. Metropolia staff will pay attention to that more so that scheduling will work out. We also remind students to go eating when there is their scheduled time for eating so that there is not so many people at the same time.

– It is also comforting that many working practices take place during the later period of springsemester. This means there will be less students eating after March and backlop will ease.

What about later?

-We proposed that luch hall should be extended either to sport hall or to classes of the first floor. That would solve the problem of the current problems of the dinette: crush, noise, ongoing hurry and long queues. In principle, idea of extension seemed possible but the practical arrangements need more settling. If everything goes well, the extension will happen to the sport hall during the autumn 2018. We will hear more on the next meeting 7th of May 2018.

Apart from the meeting we have reminded Metropolia staff to co-operate about amount of students possibly eating better with Sodexo which organizes the lunch.  In the future we hope that we live in the perfect situation where food never ends in our campus. If you still want to give feedback about lunch, we advise you to contact us or give feedback straight to Sodexo.

Heads of advocacy are next time available on tue 13th of March from 12pm onwards in the KOPPI of Soffa ry. See you then!

Greetings

Kaarina Koistinen and Nimo Samatar

Heads of advocacy

Sofianlehdonkatu 5 B

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *