Jäsenkysely

Teimme kesän aikana Soffa ry:n jäsenistölle eli Sofianlehdonkadun toimipisteen opiskelijoille jäsenkyselyn selvittääksemme opiskelijoiden tietämystä ja tyytyväisyyttä toimintaamme sekä saadaksemme uusia ideoita tulevaa toimintaa varten. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 55 toimipisteemme opiskelijaa. Vastanneista 62% on sosionomiopiskelijoita, 20% geronomeja ja 18% toimintaterapeutteja. 34,5% vastanneista on 18-25 vuotiaita ja 40% 26-35 vuotiaita. Kaikki kyselyyn vastanneet olivat alle 56-vuotiaita.

Kyselyyn vastanneet olleet jo aiemmin tietoisia Soffa ry:stä. Vastanneista 80% on saanut kuulla Soffa ry:stä tutoreiltaan ja 13% sosiaalisesta mediasta. Sen lisäksi Soffa ry on löydetty Tuubista, julisteista ja aloitusmateriaaleista. Vastaajista 58% kokee Soffa ry:n toiminnan edistävän omaa/opiskelijoiden hyvinvointia yleisesti, mutta valitettavasti 42% vastaajista ei näin koe.

42% vastaajista on kokenut asioineensa onnistuneesti yhdistyksen kanssa, esimerkiksi haalareiden ja bilelippujen oston yhteydessä. 9% on kokenut, ettei asiointi ollut onnistunut ja puolet kyselyyn vastanneista ei ole asioinut Soffa ry:n kanssa. Syiksi epäonnistuneeseen asiointiin tai asioimattomuuteen on koettu esimerkiksi liian vähäinen toiminta ja asioista tiedotus sekä suomenkielisen ja englanninkielisen puolen yhteisen toiminnan vähyys. Eräs vastaaja ei ole saanut vastausta sähköpostiinsa ja monimuotopuolen opiskelijat kokevat, että yhdistyksen toiminta keskittyy enemmän päiväopiskelijoihin.

22% kokee, että Soffa ry:n viestintäkanavista löytyy mielenkiintoista sisältöä, kun jopa 64% ei osaa sanoa onko sisältö heistä mielenkiintoista vai ei. Yhdistyksen viestintäkanaville on toivottu enemmän asiasisältöä, kun nyt päivitykset pyörivät paljolti vain tapahtumien ympärillä. Vastaajat ovat toivoneet, että viestinnässä näkyisi enemmän se, mitä Soffan hallitus tekee. Aikuisopiskelijat kokevat, että heitä kiinnostavaa sisältöä on vähän ja että yhdistys on jäänyt heille etäiseksi. Vastaajat toivovat lisää kampuksen yhteisiä tapahtumia/bileitä ja suosittelevat, että yhdistyksen Facebook-sivua ja muita kanavia tulisi mainostaa vielä enemmän.

Kyselyn perusteella jäsenet ovat melko hyvin tietoisia Soffan eri toiminta-alueista. Opiskelijat pääasiassa tietävät Megoran ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Kaksi kolmasosaa vastaajista kokee, että heidän tietoisuutensa tutoroinnista on ok, hyvä tai erinomainen. 60% vastaajista kokee tietoisuutensa liikuntamahdollisuuksista tyydyttäväksi tai ok:ksi. 60% arvioi tietoisuutensa tapahtumista olevan ok tai hyvä. 85% on arvioinu tietoisuutensa meidän edunvalvonnasta olevan heikkoa, tyydyttävää tai ok, eli lisääntynyt tiedottaminen edunvalvonnasta on tuottanut tulosta. 60% vastaajista kokee tietoisuutensa meidän eri viestintäkanavista heikoksi, tyydyttäväksi tai ok:ksi. Kyselyn perusteella Soffan eri viestintäkanavat eivät tavoita jäsenistöä riittävän hyvin.

Eri Soffan toiminnan sisältöjen toimivuutta arvioitaessa ”en osaa sanoa”-vastauksia on tullut paljon eli vastaajat eivät ilmeisesti ole näitä toimintoja käyttäneet. Megora ja tutorointi ovat saaneet toimivuudestaan eniten ”hyvä”-arvioita. Yli kolmasosa ei ole osannut sanoa liikuntamahdollisuuksien toimivuudesta, samoin tapahtumat ja edunvalvonta, viestintä ja Koppi ovat saaneet eniten ”en osaa sanoa”-vastauksia. Viestintä, tapahtumat ja liikunta ovat saaneet toiseksi eniten ”hyvä”-arvioita.

7% on vastannut kyselyyn kokeneensa syrjintää kampuksellamme. Vanhemmat opiskelijat ovat kokeneet jäävänsä huomiotta ja toiset ovat kokeneet/kuulleet vähemmistöjä loukkaavia konservatiivisia/uskonnollisia mielipiteitä.

Kyselyssä toivottiin ideoita ja parannusehdotuksia toimintaamme varten. Kyselyyn vastanneet toivovat mm. alkoholittomia tapahtumia, toimipisteemme aloihin liittyviä tapahtumia, vierailijoita työelämästä, ekskursioita, kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointitapahtumia, kerhoja ja taukotekemistä. Lisäksi toivottiin lisää yhteisiä tapahtumia ja yhteistyötä eri koulutusohjelmien ja eri kielisten tutkintojen välillä. Vastanneet ovat myös kaivanneet tehokkaampaa tiedostusta ja koko toimipisteen yhteistä Facebook-ryhmää on myös toivottu. Soffa ry:n toimintaa toivotaan tuotavan näkyvämmäksi ja helpommin lähestyttäväksi. Kopille toivotaan laajempia aukioloaikoja.

Soffa on saanut kehuja mm. aloituspäivän aamupalaständistä sekä opiskelijoiden ohjaamisesta eteenpäin, kun emme itse ole osaneet vastata johonkin kysymykseen. Risuja on tullut mm. monimuoto-opiskelijoiden huomioimisesta, liiaksi tapahtumiin keskittyvästä viestinnästä ja edunvalvonnasta tiedottamisen vähyydestä sekä haalarien saatavuudesta.

Soffan hallitus on käynyt kyselyn tulokset huolella läpi ja otamme toiveet ja ideat huomioon suunnitellessamme tulevan syksyn ja koko lukuvuoden toimintaa. Pyrimme vahvistamaan edunvalvontaa, järjestämään toivotunlaisia tapahtumia sekä tehostamaan viestintää ja Soffan näkyvyyttä. Palautetta voi aina lähettää Soffan sähköpostiin tai esimerkiksi Megorasta löytyvään aloitelaatikkoon. Olemme täällä teitä varten! 🙂

 

 

 

 

 

Kevätkarnevaalit / Spring Carnival 2.5.2017

Soffa ry järjesti Sofianlehdonkadun toimipisteellä Kevätkarnevaalit tiistaina 2. toukokuuta. Ohjelmassa oli livemusiikkia Resonaari Groupilta, paljon koulutusaloihimme liittyviä ständejä, kuvakilpailu, Zone-liikuntapalveluiden järjestämää taukojumppaa sekä Soffan Sankariviitan luovutus. Soffan Sankariviitta luovutetaan vuosittain ansioituneelle henkilökunnan jäsenelle, joka toiminnallaan edistää toimipisteemme viihtyvyyttä. Tällä kertaa Sankariviitan sai Leigh Anne Rauhala, joka toimii opettajana englanninkielisessä Social Services -tutkinto-ohjelmassa ja on ottanut opiskelijat erinomaisesti huomioon.

Soffa ry organized a Spring Carnival at Sofianlehdonkatu campus on Tuesday 2nd of May. There was live music from Resonaari Group, lots of stands that related to our degree programmes, picture contest, small exercise by Zone Sport Services and the admitting of Soffas Hero cape. Soffa’s Hero cape is given every year to a staff member who has worked towards making our campus a better place to study. This time Hero cape was received by Social Sevices teacher Leigh Anne Rauhala, who has been really helpful for the degree students.

Resonaari Group

Leigh Anne Rauhala sai Soffan sankariviitan. Leigh Anne Rauhala got the Hero cape.

Wiikon Wappu / Week of MayDay 2017

Soffa ry osallistui Opiskelijakunta METKAn Wiikon Wappuun järjestämällä the Voice of Metropolia -tapahtuman sekä pitämällä rastia Wappuaaton päätapahtumassa.

The Voice of Metropolia -karaoketapahtuma oli torstaina 27.4. Lucky Ladyssä Malmilla. Tapahtuma oli menestys, porukkaa oli liikkeellä paljon ja hyvä meininki jatkui läpi illan. Illan aikana nähtiin paljon upeita esityksiä. The Voice of Metropolia -kilpailuun otettiin 15 osallistujaa, joista tuomaristo valitsi neljä finaaliin ja voittajaksi valikoitui huutoäänestyksellä vaihto-opiskelija René. Onnea voittajalle!

Soffa ry participated in METKAs Week of MayDay by organizing the Voice of Metropolia event and by having a checkpoint at METKAs MayDay.

The Voice of Metropolia karaoke event took place in Lucky Lady, Malmi on Thursday 27th of April. The event was a success, there was lots of people and the party was good. There were some amazing performances during the evening. We took 15 people to the Voice of Metropolia contest and  after the first round we selected 4 participants to the final. After the second round, the audience got to vote their favorite finalist in acclamation. Exchange student René won the Voice of Metropolia title. Congratulations!

Finalistit valmistautumassa 2. kierrokseen. The Finalists getting ready for round 2.

Oskulla ja Rikulla oli tanssimuuvit hallussa. Osku and Riku showed some good dance moves.

Upeaääninen soffarilainen Rihuna tuli kilpailussa toiseksi.  Great singer Rihuna from Sofianlehdonkatu campus placed 2nd in the contest.

Antti luotti Laulumattiin kilpailukappaleita valitessaan. Antti trusted Laulumatti when picking songs to sing.

Voittajan oli helppo hymyillä ja tunnelma oli katossa. The winner was happy and the mood was great.

Soffalla ja Demonilla oli yhteinen rasti METKAn Wappuaatossa. Teemana oli Speden Spelit ja rastikierrokselle osallistujien taitoja koeteltiin ryhmänä kuminauhan läpi menemisessä, tandem-hyppynaruhyppelyssä sekä tamponin dippauksessa kaljapulloon. Wapun juhlijoilla näytti olevan hauskaa eikä vaihteleva sääkään haitannut menoa.

Soffa and Demoni had a joint checkpoint in METKAs MayDay. The theme was Speden Spelit. Participants skills were tested in three different tasks: getting through an elastic band as a group, tandem jumping and dipping tampon in a beer bottle. Participants seemed to have fun despite the unstable weather.

Näin menee tamponi pulloon. This is how a tampon goes into the bottle.

Kuminauhan läpi meneminen oli yllättävän vaikeaa. Getting through the elastic band was surprisingly difficult.

Parihyppelyssä nähtiin monenlaisia tekniikoita. Lots of different techniques were seen at the tandem jumping checkpoint.

 

Soffa ry:n sääntömääräinen kevätkokous / Soffa ry’s spring meeting 10.5.

Tule tsekkaamaan mitä Soffassa tehdään! Soffa ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2017 järjestetään keskiviikkona 10.5. Sofianlehdonkadun toimipisteen Megorassa (6. kerros) klo 16.30 alkaen. Tule kuuntelemaan mitä vuonna 2016 saatiin aikaiseksi, hae Soffa ry:n hallitukseen loppuvuodeksi tai tule vain kahville! Tervetulleita ovat kaikki Sofianlehdonkadun opiskelijat.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• Vuoden 2016 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
• Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2016 hallitukselle
• Ilmoitetaan hallituksesta poistuvat henkilöt
• Valitaan uusi hallituksen jäsen

Valitsemme kokouksessa uuden jäsenen hallitukseen. Jos haluat olla ehdolla, tule kokoukseen paikan päälle tai lähetä Soffan sähköpostiin (soffa.opy@gmail.com) vapaamuotoinen hakemus. Jos paikka kiinnostaa, mutta jokin asia askarruttaa, kysy meiltä rohkeasti vaikka Facebookin tai sähköpostin välityksellä tai nykäise hihasta käytävällä.

Kokouksen jälkeen jatkamme sään salliessa Kaisaniemen puistoon piknikille.

 

Soffa ry’s spring meeting will be 10.5. 16.30 in Sofianlehdonkatu campus Megora (6th floor). Every student on our campus is welcome. Come to the meeting to apply to Soffa ry’s board or just to listen and enjoy the coffee and snacks served.

In the meeting, we will address these matters:
• Annual report, financial statement and performance audit of 2016
• Admitting freedom of responsibility to the board of 2016
• Announce the members of the board that are leaving the position
• Select a new member to the board

The meeting is unfortunately only in Finnish, as the working language of Soffa ry’s board is Finnish.

After the meeting we will head to Kaisaniemi park to have a picnic if the weather is ok.

Esityslista

Soffarin Kevätkarnevaali / Spring Carnival 2.5.

Tervetuloa Sofianlehdonkadun toimipisteen Kevätkarnevaaliin Soffarin liikuntasaliin tiistaina 2.5. klo 10-14. Karnevaaleilla voit kierrellä toimipisteemme aloihin liittyvillä ständeillä, kuunnella livemusiikkia, osallistua kuvakilpailuun ja nauttia tarjoiluista. Tapahtumassa julkistetaan myös kuka henkilökunnan jäsen on seuraava Soffan Sankariviitan haltija. Nappaa siis kaverit kainaloon ja tule juhlistamaan kevättä ja lukuvuoden päättymistä!

OHJELMA

Klo 10 ja klo 11.30 Resonaari Group

Kuvauspiste ja kuvakilpailu

Klo 11 Sankariviitan luovutus

Klo 11-13 Ständit paikalla:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta
Helsingin kaupungin kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta
Helsingin kehitysvammatuki 57 ry
Nicehearts ry
Pelastakaa lapset ry
Seta ry:n seniorityö
Talentia
Toimintaterapeuttiliitto
Zone Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut

Tarjolla kahvia, teetä ja mehua. Suolaiset ja makeat syötävät tarjoaa Vaasan leipäkauppa K-Citymarket Ruoholahti.

 

Welcome to the Spring Carnival of Sofianlehdonkatu campus on tuesday 2.5. 10-14 o’clock in the gym hall. There will be live music, stands, photo contest, coffee and food. We will also announce the next staff member to get the Hero Cape of Soffa. So gather your frinds and come celebrate spring and the end of school year together!

PROGRAM

10 am and 11.30 am Resonaari Group

Photo booth and contest

11 am Hero Cape announcement

11am to 1 pm Stands:

City of Helsinki: Volunteering in the Department of Social Services and Health Care
City of Helsinki: Work and day activities for the intellectually disabled
Helsingin kehitysvammatuki 57 ry
Nicehearts ry
Save the Children
Seta ry: Senior work
Talentia
Toimintaterapeuttiliitto
Zone Sport Services

Coffee, tea and juice during the whole event. Baked goods are offered by Vaasan leipäkauppa K-Citymarket Ruoholahti.

Verkostotapahtuma / Network Event 1.-2.4.

Soffa ry oli mukana TaSO ry:n ja Talentian Verkostotapahtumassa Jyväskylässä 1.-2.4. Tapahtumaan oli kutsuttu sosiaalialan opiskelijayhdistysten ja ainejärjestöjen toimijoita ympäri Suomen verkostoitumaan ja jakamaan ideoita.

Lauantain teemana oli #sosiaalisestipätevä. Pohdimme yhdessä, mitä tarkoittaa kun olemme opiskelijoina tai vastavalmistuneina sosiaalisesti päteviä. Päivän työpajassa hiottiin CV:itä, otettiin CV-kuvia ja tehtiin e-portfolioita.

Sunnuntaina paneuduttiin mm. tapahtumiin ja verkostoihin, kun teemana oli #verkostot ja toiminnan kehittäminen. Aamupäivällä kävimme läpi, mitä verkostoja opiskelijoilla ja yhdistyksillä on, millaisia verkostoja tarvitaan ja miten niitä voitaisiin kehittää. Keräsimme myös hyviä ideoita tapahtumista, joita jo järjestetään tai voitaisiin järjestää tulevaisuudessa. Lopuksi ideoita lähdettiin konkretisoimaan verkostoitumalla lähialueiden toimijoiden kanssa ja pohtimalla, miten voisimme tehdä yhteistyötä.

Tapahtuma oli antoisa ja mukana kotiin viemisiksi oli paljon uusia ideoita ja näkemyksiä toimintaa varten! 🙂

 

Soffa ry was at TaSO ry’s and Talentia’s Network Event in Jyväskylä 1.-2.4. There were people from social work and social services student associations from all over Finland. The plan was to network and share ideas with each other.

Saturday’s theme was #sociallyadept. Together we discussed what it means to be socially adept as social services or social work student. At day’s workshop we perfected our CV’s, took pictures for them and made e-portfolios.

Sunday was all about about events, networks and improving. First we talked about the different networks that students and associations have, what kind of networks we need and how we could improve them. We also collected good ideas about events that student associations have organized or could organize in the future. In the end, we got togerher with the people from our own area and started to plan what we could do together in the future.

The whole event was very productive and we got a lot of new ideas for our work! 🙂

 

 

Megorapäivystys / Megora Service 28.3.

Soffa Ry järjesti tiistaina 28.3. Megorapäivystyksen, jossa toimipisteemme tutkintovastaavat olivat paikalla vastaamassa opiskelijoiden kysymyksiin ja palautteeseen. Keskustelimme mm. siitä, miten tiedottaminen saavuttaisi opiskelijat parhaiten ja miten eri ryhmien ja tutkintojen opiskelijoiden äänet saataisiin parhaiten kuuluviin. Pohdimme, mikä voisi olla sosiaalisen median rooli koulun asioista tiedottamisessa. Lisäksi kehittelimme ideaa, että jokaisesta aloitusryhmästä valittaisiin pari opiskelijaa, jotka tapaisivat tutkintovastaavia säännöllisesti ja toisivat oman ryhmänsä sisällä heränneitä ajatuksia ja kysymyksiä esille.

Myös mm. Palautteen antaminen, Myllypuron kampukselle siirtyminen, luentojen laatu, kurssien sisältö ja opiskelijoiden harmillisen vähäinen osallistuminen Megorapäivystykseen ja Bumerangi-palautetilaisuuteen puhututtivat.

Soffa Ry hosted Megora Service event on tuesday 28.3. where the heads of degree programmes of our campus were answering to students’ questions and feedback. We discussed about getting every students’ voices heard and how to make communication between students and staff more effective. We also talked about moving to Myllypuro campus, quality of lectures, content of courses and why so few students attend Megora Service and Boomerang events.

Helsingin sosiaalialan opiskelijoiden yhteinen Heureka-päivä / Heureka Day

Perjntaina 17.3. Helsingin sosiaalialan opiskelijat yhdistivät voimansa ja lähtivät yhdessä tiedepuisto Heurekaan. Stydin (Helsingin yliopisto), Octavian (Svenska social- & kommunalhögskolan), Soffan (Metropolia), O’Diakon (Diakonia-ammattikorkeakoulu) ja Arcadan sosiaalialan opiskelijoiden yhteisessä Heureka-päivässä kuunneltiin esittelyä Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry:stä, tutustuttiin Heurekan näyttelyihin ja verkostoiduttiin muiden koulujen opiskelijoiden kanssa. Iltaa jatkettiin hyvän ruuan merkeissä.

Tapahtuma oli osallistujille ilmainen, mistä iso kiitos TaSO ry:lle! Soffa kiittää myös muita mukana olleita yhdistyksiä, toivottavasti tehdään yhteistyötä myös tulevaisuudessa! 🙂

 

On Friday 17.3. social work and social services students of Helsinki combined their forces and went to Heureka together. Stydi’s (University of Helsinki), Octavia’s (Swedsh School of Social Science), Soffa’s (Metropolia University of Applied Sciences), O’Diako’s (Diaconia University of Applied Sciences) and Arcada’s social services students shared day in Heureka included TaSO ry’s introduction, exploring the exhibition and networking with students from different schools. We continued the evening at a local restaurant with some good food.

The event was free, thanks to TaSO ry. Soffa would also like to thank all student associations involved. We hope we’ll work together in the future as well! 🙂

Kansainvälinen sosiaalityön päivä / World Social Work Day

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietettiin tänä vuonna jo 8. kertaa ja myös Soffa ry oli mukana juhlahumussa! Hulinaa ja vilinää riitti kun tarjosimme yhdessä Talentian kanssa opiskelijoille kahvia, suklaata ja oheistuotteita Soffarin aulassa.

The World Social Work Day was held already 8th time this year. Also the Soffa ry was participating the feast. There were a lot of students to who we served coffee, chocolate and other products together with Talentia!

Päivän tarkoituksena on tuoda näkyviin tempauksin, juhlallisuuksin ja keskustelunavauksin tärkeää ihmisoikeustyötä tekevät sosiaalialan ammattilaiset. He ovat yhteiskunnallisesti merkittävä joukko ammattilaisia, joiden työ edistää yhteiskuntarauhaa, vähentää syrjäytymistä sekä lisää hyvinvointia ja osallisuutta. Sosiaalialan ammattilaisten työn perustana on paitsi lainsäädäntö, myös vahva ammattietiikka.- Talentia

HAALARIT OVAT SAAPUNEET! / OVERALLS HAVE ARRIVED!

Tilaamamme haalarit ovat saapuneet kampukselle. Nyt on mahdollisuutesi liittyä haalarijengiimme. Tule, sovita ja osta! Maksaminen onnistuu tilisiirrolla.

Nähdään kopilla!

Overalls have landed to our campus. Now is your chance to join our overalls team. Come, try an by! Payment is possible by bank transfer.

See you at soffice!