Soffa ry:n sääntömääräinen kevätkokous / Soffa ry’s spring meeting 10.5.

Tule tsekkaamaan mitä Soffassa tehdään! Soffa ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2017 järjestetään keskiviikkona 10.5. Sofianlehdonkadun toimipisteen Megorassa (6. kerros) klo 16.30 alkaen. Tule kuuntelemaan mitä vuonna 2016 saatiin aikaiseksi, hae Soffa ry:n hallitukseen loppuvuodeksi tai tule vain kahville! Tervetulleita ovat kaikki Sofianlehdonkadun opiskelijat.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• Vuoden 2016 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
• Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2016 hallitukselle
• Ilmoitetaan hallituksesta poistuvat henkilöt
• Valitaan uusi hallituksen jäsen

Valitsemme kokouksessa uuden jäsenen hallitukseen. Jos haluat olla ehdolla, tule kokoukseen paikan päälle tai lähetä Soffan sähköpostiin (soffa.opy@gmail.com) vapaamuotoinen hakemus. Jos paikka kiinnostaa, mutta jokin asia askarruttaa, kysy meiltä rohkeasti vaikka Facebookin tai sähköpostin välityksellä tai nykäise hihasta käytävällä.

Kokouksen jälkeen jatkamme sään salliessa Kaisaniemen puistoon piknikille.

 

Soffa ry’s spring meeting will be 10.5. 16.30 in Sofianlehdonkatu campus Megora (6th floor). Every student on our campus is welcome. Come to the meeting to apply to Soffa ry’s board or just to listen and enjoy the coffee and snacks served.

In the meeting, we will address these matters:
• Annual report, financial statement and performance audit of 2016
• Admitting freedom of responsibility to the board of 2016
• Announce the members of the board that are leaving the position
• Select a new member to the board

The meeting is unfortunately only in Finnish, as the working language of Soffa ry’s board is Finnish.

After the meeting we will head to Kaisaniemi park to have a picnic if the weather is ok.

Soffarin Kevätkarnevaali / Spring Carnival 2.5.

Tervetuloa Sofianlehdonkadun toimipisteen Kevätkarnevaaliin Soffarin liikuntasaliin tiistaina 2.5. klo 10-14. Karnevaaleilla voit kierrellä toimipisteemme aloihin liittyvillä ständeillä, kuunnella livemusiikkia, osallistua kuvakilpailuun ja nauttia tarjoiluista. Tapahtumassa julkistetaan myös kuka henkilökunnan jäsen on seuraava Soffan Sankariviitan haltija. Nappaa siis kaverit kainaloon ja tule juhlistamaan kevättä ja lukuvuoden päättymistä!

OHJELMA

Klo 10 ja klo 11.30 Resonaari Group

Kuvauspiste ja kuvakilpailu

Klo 11 Sankariviitan luovutus

Klo 11-13 Ständit paikalla:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta
Helsingin kaupungin kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta
Helsingin kehitysvammatuki 57 ry
Nicehearts ry
Pelastakaa lapset ry
Seta ry:n seniorityö
Talentia
Toimintaterapeuttiliitto
Zone Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut

Tarjolla kahvia, teetä ja mehua. Suolaiset ja makeat syötävät tarjoaa Vaasan leipäkauppa K-Citymarket Ruoholahti.

 

Welcome to the Spring Carnival of Sofianlehdonkatu campus on tuesday 2.5. 10-14 o’clock in the gym hall. There will be live music, stands, photo contest, coffee and food. We will also announce the next staff member to get the Hero Cape of Soffa. So gather your frinds and come celebrate spring and the end of school year together!

PROGRAM

10 am and 11.30 am Resonaari Group

Photo booth and contest

11 am Hero Cape announcement

11am to 1 pm Stands:

City of Helsinki: Volunteering in the Department of Social Services and Health Care
City of Helsinki: Work and day activities for the intellectually disabled
Helsingin kehitysvammatuki 57 ry
Nicehearts ry
Save the Children
Seta ry: Senior work
Talentia
Toimintaterapeuttiliitto
Zone Sport Services

Coffee, tea and juice during the whole event. Baked goods are offered by Vaasan leipäkauppa K-Citymarket Ruoholahti.

Verkostotapahtuma / Network Event 1.-2.4.

Soffa ry oli mukana TaSO ry:n ja Talentian Verkostotapahtumassa Jyväskylässä 1.-2.4. Tapahtumaan oli kutsuttu sosiaalialan opiskelijayhdistysten ja ainejärjestöjen toimijoita ympäri Suomen verkostoitumaan ja jakamaan ideoita.

Lauantain teemana oli #sosiaalisestipätevä. Pohdimme yhdessä, mitä tarkoittaa kun olemme opiskelijoina tai vastavalmistuneina sosiaalisesti päteviä. Päivän työpajassa hiottiin CV:itä, otettiin CV-kuvia ja tehtiin e-portfolioita.

Sunnuntaina paneuduttiin mm. tapahtumiin ja verkostoihin, kun teemana oli #verkostot ja toiminnan kehittäminen. Aamupäivällä kävimme läpi, mitä verkostoja opiskelijoilla ja yhdistyksillä on, millaisia verkostoja tarvitaan ja miten niitä voitaisiin kehittää. Keräsimme myös hyviä ideoita tapahtumista, joita jo järjestetään tai voitaisiin järjestää tulevaisuudessa. Lopuksi ideoita lähdettiin konkretisoimaan verkostoitumalla lähialueiden toimijoiden kanssa ja pohtimalla, miten voisimme tehdä yhteistyötä.

Tapahtuma oli antoisa ja mukana kotiin viemisiksi oli paljon uusia ideoita ja näkemyksiä toimintaa varten! 🙂

 

Soffa ry was at TaSO ry’s and Talentia’s Network Event in Jyväskylä 1.-2.4. There were people from social work and social services student associations from all over Finland. The plan was to network and share ideas with each other.

Saturday’s theme was #sociallyadept. Together we discussed what it means to be socially adept as social services or social work student. At day’s workshop we perfected our CV’s, took pictures for them and made e-portfolios.

Sunday was all about about events, networks and improving. First we talked about the different networks that students and associations have, what kind of networks we need and how we could improve them. We also collected good ideas about events that student associations have organized or could organize in the future. In the end, we got togerher with the people from our own area and started to plan what we could do together in the future.

The whole event was very productive and we got a lot of new ideas for our work! 🙂

 

 

Megorapäivystys / Megora Service 28.3.

Soffa Ry järjesti tiistaina 28.3. Megorapäivystyksen, jossa toimipisteemme tutkintovastaavat olivat paikalla vastaamassa opiskelijoiden kysymyksiin ja palautteeseen. Keskustelimme mm. siitä, miten tiedottaminen saavuttaisi opiskelijat parhaiten ja miten eri ryhmien ja tutkintojen opiskelijoiden äänet saataisiin parhaiten kuuluviin. Pohdimme, mikä voisi olla sosiaalisen median rooli koulun asioista tiedottamisessa. Lisäksi kehittelimme ideaa, että jokaisesta aloitusryhmästä valittaisiin pari opiskelijaa, jotka tapaisivat tutkintovastaavia säännöllisesti ja toisivat oman ryhmänsä sisällä heränneitä ajatuksia ja kysymyksiä esille.

Myös mm. Palautteen antaminen, Myllypuron kampukselle siirtyminen, luentojen laatu, kurssien sisältö ja opiskelijoiden harmillisen vähäinen osallistuminen Megorapäivystykseen ja Bumerangi-palautetilaisuuteen puhututtivat.

Soffa Ry hosted Megora Service event on tuesday 28.3. where the heads of degree programmes of our campus were answering to students’ questions and feedback. We discussed about getting every students’ voices heard and how to make communication between students and staff more effective. We also talked about moving to Myllypuro campus, quality of lectures, content of courses and why so few students attend Megora Service and Boomerang events.

Helsingin sosiaalialan opiskelijoiden yhteinen Heureka-päivä / Heureka Day

Perjntaina 17.3. Helsingin sosiaalialan opiskelijat yhdistivät voimansa ja lähtivät yhdessä tiedepuisto Heurekaan. Stydin (Helsingin yliopisto), Octavian (Svenska social- & kommunalhögskolan), Soffan (Metropolia), O’Diakon (Diakonia-ammattikorkeakoulu) ja Arcadan sosiaalialan opiskelijoiden yhteisessä Heureka-päivässä kuunneltiin esittelyä Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry:stä, tutustuttiin Heurekan näyttelyihin ja verkostoiduttiin muiden koulujen opiskelijoiden kanssa. Iltaa jatkettiin hyvän ruuan merkeissä.

Tapahtuma oli osallistujille ilmainen, mistä iso kiitos TaSO ry:lle! Soffa kiittää myös muita mukana olleita yhdistyksiä, toivottavasti tehdään yhteistyötä myös tulevaisuudessa! 🙂

 

On Friday 17.3. social work and social services students of Helsinki combined their forces and went to Heureka together. Stydi’s (University of Helsinki), Octavia’s (Swedsh School of Social Science), Soffa’s (Metropolia University of Applied Sciences), O’Diako’s (Diaconia University of Applied Sciences) and Arcada’s social services students shared day in Heureka included TaSO ry’s introduction, exploring the exhibition and networking with students from different schools. We continued the evening at a local restaurant with some good food.

The event was free, thanks to TaSO ry. Soffa would also like to thank all student associations involved. We hope we’ll work together in the future as well! 🙂

 

Kansainvälinen sosiaalityön päivä / World Social Work Day

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietettiin tänä vuonna jo 8. kertaa ja myös Soffa ry oli mukana juhlahumussa! Hulinaa ja vilinää riitti kun tarjosimme yhdessä Talentian kanssa opiskelijoille kahvia, suklaata ja oheistuotteita Soffarin aulassa.

The World Social Work Day was held already 8th time this year. Also the Soffa ry was participating the feast. There were a lot of students to who we served coffee, chocolate and other products together with Talentia!

Päivän tarkoituksena on tuoda näkyviin tempauksin, juhlallisuuksin ja keskustelunavauksin tärkeää ihmisoikeustyötä tekevät sosiaalialan ammattilaiset. He ovat yhteiskunnallisesti merkittävä joukko ammattilaisia, joiden työ edistää yhteiskuntarauhaa, vähentää syrjäytymistä sekä lisää hyvinvointia ja osallisuutta. Sosiaalialan ammattilaisten työn perustana on paitsi lainsäädäntö, myös vahva ammattietiikka.- Talentia

HAALARIT OVAT SAAPUNEET! / OVERALLS HAVE ARRIVED!

Tilaamamme haalarit ovat saapuneet kampukselle. Nyt on mahdollisuutesi liittyä haalarijengiimme. Tule, sovita ja osta! Maksaminen onnistuu tilisiirrolla.

Nähdään kopilla!

Overalls have landed to our campus. Now is your chance to join our overalls team. Come, try an by! Payment is possible by bank transfer.

See you at soffice!

Sosiaalialan bumerangi 7.3.2017 / Boomerang of Degree Programme in Social Services 7.3.2017

 

Sosiaalialan bumerangi ja HowULearn järjestettiin tiistaina 7.3.2017 Sofianlehdonkadun auditoriossa. Tilaisuudessa keskusteltiin HowULearn -palautelomakkeen tuloksista sekä keskusteltiin yleisesti opinnoista ja niiden kulusta. Sana oli vapaa, joten jokainen pystyi antamaan palautetta niin risuista kuin ruusuistakin. Paikalla oli Sofianlehdonkadun osaamisaluepäällikkö Riikka Harju, sosiaalialan tutkintovastaava Taina Konttinen sekä HowULearn spesialistit Kaarina Pirilä ja Jenni Koponen. Myös Soffa ry:n edunvalvontavastaavat osallistuivat tilaisuuteen.

Tilaisuuden tärkeyden vuoksi oli harmillista, että opiskelijoita saapui paikalle hyvin vähän.

Jokainen HowULearniin vastannut sai henkilökohtaisen palautteen tilaisuuden yhteydessä. Palautteen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa löytämään itselleen sopivin tapa oppia.

HowULearnin tavoitteena on kehittää oppilaiden oppimista sekä sen tukemista. Metropolia on ensimmäinen ammattikorkeakoulu, joka on ottanut HowULearnin käyttöönsä. Kysely on tarkoitus järjestää kerran vuodessa.

________________________________

Boomerang and HowULearn for Degree Programme in Social Services was held on Tuesday 7.3.2017 in the auditorium of Sofianlehdonkatu. In the event we discussed about the results of HowULearn research and in general about studying and how they roll. Everyone who participated was able to contribute in the discussion with positive or negative comments. In the event, there was Head of Department Riikka Harju, Head of Degree Program Taina Konttinen as well as the HowULearn specialists Kaarina Pirilä and Jenni Koponen. Also Soffa ry was present in the event.

It is unfortunate that not many students participated in the event, since it is important for everyone.

The ones who had answered to the HowULearn were given personal feedback. The feedback focused on the students approaches of learning.

The outcome of HowULearn is to develop and support the learning of students. Metropolia is the first University of Applied Sciences that uses HowULearn. The questionnaire is meant to happen once a year.

Tutkintovastaavien tapaaminen 16.2.2017 / Meeting with the heads of Degree Programmes 16.2.2017

Soffa ry:n edunvalvontavastaavat tapasivat sosiaalialan (Taina Konttinen), toimintaterapian (Kaija Kekäläinen) ja geronomien (Mari Heitto) tutkintovastaavat torstaina 16.2.2017. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista opintoihin liittyvistä asioista.

Aihe, joka loi paljon keskustelua, oli palautteenanto. Palautetta annetaan liian vähän sekä opiskelijoiden että opettajien toimesta. Mietimme erilaisia keinoja, kuinka palautteen antoa saisi tehostettua.
Korviimme kantautuu paljon palautetta, joka ei kuitenkaan löydä tietään opettajille asti. Opiskelijoille järjestetään kuitenkin erilaisia mahdollisuuksia palautteen antoon, kuten esimerkiksi bumerangit, Megorapäivystys ja kurssien palautelomakkeet.
Opettajat toivoisivat saavansa suoraa palautetta jo kurssin aikana, jotta siihen pystytään reagoimaan.

Metropolian Myllypuron kampukselle siirtyminen tapahtuu alustavasti kesän 2018 aikana.

Ammattihenkilöksi tunnistautuminen tapahtuu jatkossa vain netin välityksellä osoitteessa https://services.valvira.fi/landing.html

________________________________

Soffa ry met with the heads of Degree Programmes in Social Sevices (Taina Konttinen), Occupational Therapy (Kaija Kekäläinen) and Elderly Care (Mari Heitto) on Thursday 16.2.2017. During the meeting we discussed about current issues regarding the studies.
Topic that we discussed the most was feedback. The students and the teachers do not give enough feedback. We were thinking about different ways of enhancing the dialogue between each other.
We, Soffa ry, hear a lot stuff that does not go to the teachers, which is unfortunate since many opportunities for giving feedback is available for the students such as boomerang, Megora service and the feedback forms of courses.
The teachers wish to get more feedback during the courses so that they could react to it more efficiently.

Moving to Metropolia Myllypuro campus is tentatively happening during summer 2018.

Professional registration will happen in the future online in the following website https://services.valvira.fi/landing.html