Kannanotot

Soffa ry:n kannanotot 27.4.2017: Kannanotto Sofianlehdonkadun toimipisteen sisäilmanlaadun huomioimisesta 1.5.2017: Translation of the Statement about Sofianlehdonkatu campus indoor air quality Kannanotto oppimistehtävien tulosteversioista luopumiseksi Kannanotto hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslaista Kannanotto sosiaalihuoltolakiin