Toimintaterapian (uusi ops) Bumerangi-tilaisuus 17.2.

Bumerangi on Metropolian järjestämä tilaisuus, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden keskusteluun opinnoista ja opetuksesta sekä niihin liittyvien kehittämistä vaativien asioiden esille tuomiseen yhdessä opettajien kanssa.Sofianlehdonkadulla järjestetään kevään 2016 aikana Bumerangi-tilaisuudet kaikille kampuksen koulutuksille eli toimintaterapialle, sosiaalialalle ja vanhustyölle.

Toimintaterapian uuden opetussuunnitelman eli oppijan polun Bumerangi-tilaisuus oli 17.2.2016 ja sen vetäjänä oli osaamisaluepäällikkö Leila Lintula sekä useampi toimintaterapian opettaja. Paikalla oli kolmisenkymmentä 1., 2., 3. ja 4. lukukauden opiskelijaa. Tilaisuus oli keskusteleva ja ilmapiiriltään avoin.

Yleisinä alan ja sen opiskeluun Metropoliassa vaikuttavina asioina nousi esille useampi asia. Lintula kertoi, että Metropolian yt-neuvottelut eivät johda henkilöstön irtisanomisiin, mutta se johtaa osan henkilöstön osa-aikaistamiseen, joka saattaa näkyä niin, että joillakin opettajilla on vähemmän opetustunteja. Lintula mainitsi myös korkeakoulutukseen kohdistuvista suurista säästötoimenpiteistä sekä myös aikaisemmassa bumerangi-tilaisuudessa esitellystä meneillään olevasta valtakunnallisesta kuntoutusalan selvityksestä. Opettajat alustavasti esittelivät toimintaterapian opiskelijoille suunnattua kansainvälisyys-viikkoa (viikko 11), jolloin Sofianlehdonkadun toimipisteessä käsitellään alan kansainvälisyyttä asiantuntijoiden, opettajien ja yhteistyökumppaneiden avustuksella.

Lintula kertoi myös, että tämän hetkisen neuvottelukunnan toimikausi päättyi ja uudet neuvottelukunnan toimijoita haetaan pian. Neuvottelukunnassa on yhteensä kolme (3) paikkaa opiskelijajäsenille eli kaksi (2) paikkaa toimintaterapian ja yksi (1) paikka vanhustyön opiskelijoille. Opiskelijakunta METKA huolehtii neuvottelukuntien toimijoiden hausta ja valinnasta.

Uudella opetussuunnitelmalla eli Oppijan polulla on pyritty kehittämään toimintaterapian koulutusta aikaisempien opiskelijoiden palautteen perusteella vastaamaan entistä paremmin opiskelijoiden tarpeita. Oppijan polun ideana on olla projektilähtöinen ja kytköksissä työelämään. Isompien ja toisiinsa integroituvien opiskelu-kokonaisuuksien myötä on pyritty vähentämään päällekkäisiä oppimistehtäviä ja näin tukemaan opiskelijan oppimista. Opetuksen monipuolisuus on pyritty huomioimaan esimerkiksi tarjoamalla myös verkko-opintoja, tehostamalla Tuubi-työtilan käyttöä oppimateriaalin jaossa ja tarjoamalla erilaisia kursseja, kuten digi- ja yrittäjyyskoulutusta. Myös kansainvälisyyteen on kiinnitetty huomiota tehostamalla kansainvälistä yhteistyötä, tarjoamalla kansainväliset innovaatio-opinnot ja tarjoamalla kansainvälisille opiskelijoille 30 opintopisteen semester-kokonaisuus. Tällä hetkellä selvitetään myös mahdollisuutta kaksoistutkintoon, joka takaisi toimintaterapeutin pätevyyden niin Suomessa kuin myös Itävallassa tai Belgiassa ja opinnot toteutettaisiin näissä maissa. Opiskelijat halutaan osallistaa kaksoistutkinnon mahdollisen sisällön suunnitteluun opiskelijoille lähetettävän sähköisen kyselyn avulla.

Kuten vanhan opetussuunnitelman, myös oppijan polun Bumerangi-tilaisuudessa opiskelijat saivat ilmaista mielipiteensä laittamalla joko punaisia (eri mieltä) tai vihreitä (samaa mieltä) palloja papereille kirjoitettuihin opiskeluun ja opetukseen liittyviin väittämiin. Näiden tulosten pohjalta kerättiin väittämiä, joiden kanssa opiskelijat olivat samaa tai eri mieltä ja pureuduttiin niihin, jotka saivat eniten huomioita.

Samaa mieltä väittämien kanssa opiskelijat olivat siitä, että he kokevat olevansa osa oppimisyhteisöään ja saavansa tukea ammatilliseen kasvuunsa. Opiskelijat kokivat, että heidän ammatilliseen kasvuunsa on kiinnitetty hyvin huomiota jo heti opintojen alussa ja ammatillinen kasvu on sisäänrakennettuna kursseihin ja oppimistehtäviin, sekä opettajat on hyvin tavoitettavissa. Monipuoliset opetusmenetelmät ja opintojen työelämälähtöinen toteuttaminen saivat opiskelijoilta kiitosta.

Opiskelijat olivat muutamissa asioissa eri mieltä väittämien kanssa. Opiskelijoita puhutti opintojen vaihteleva vaatimustaso. He kokivat, että vaatimustaso vaihtelee kurssista ja opettajasta riippuen hyvinkin paljon ja näin ollen kurssin opintopistemäärä ei aina kerro totuutta siitä, kuinka vaativana kurssia voi työmääränsä puolesta pitää. Opiskelijat kokivat, että opiskeltavien asioiden käsittely ei ole aina selkeää ja johdonmukaista vaan esimerkiksi useat oppimateriaalit ovat vaikealukuisia ja toisinaan toimintaterapian näkökulma ei tule tarpeeksi kursseilla esiin. Opiskelijat nostivat esille myös palautteen saamisen vähyyden. He toivoisivat lisää suullista ja kirjallista palautetta heidän omasta osaamisestaan esimerkiksi tehtävien ja tenttien yhteydessä. Heidän mielestään numero ei välttämättä kerro osaamisen tasosta paljoakaan, sillä vain numeron saamisen myötä ei tiedä mikä omassa osaamisessa jo on hyvää ja mitä tulisi parantaa. Tämän vuoksi opiskelijat toivovat jatkuvaa suullista ja kirjallista palautetta osaamisestaan.

Oppijan polun bumerangi-tilaisuus oli tunnelmaltaan avoin ja keskustelua syntyi paljon. Opiskelijoiden palautteen perusteella oppijan polku koetaan pääasiassa mielekkääksi. Vahvana toiveena opiskelijoilta nousi mahdollisuus valinnaisten kurssien kartuttamiseen myös muussa kuin oman koulutusalan piirissä. Mahdollisuus tähän toki on jo nyt, mutta käytännössä on hankala päästä esimerkiksi fysioterapian koulutuksen kursseille. Hyvä kesäopintotarjonta sai puolestaan kiitosta opiskelijoilta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *