Vaka-keskustelu sosionomiopiskelijan näkökulmasta

Tämän mielipidekirjoituksen on kirjoittanut Soffa Ry:n edunvalvontavastaava Nimo Samatar. Hän haluaa tuoda ilmi tämän hetkisten sosionomiopiskelijoiden näkökulman varhaiskasvatuslain uudistamiselle ja sen myötä syntyneeseen vaka-keskustelun vaikutuksesta erityisesti parhaillaan lastentarhanopettajan pätevyyttä opiskeleville sosionomeille. 

Opiskelen tällä hetkellä toista vuotta sosionomiksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Opintoni aloitin tammikuussa -17 ja aloitusryhmääni kuului 54 kanssa opiskelijaa. Jo heti alkuun meille tehtiin selväksi, että sosionomiopinnoissa on mahdollista erikoistua lastentarhanopettajan pätevyyteen ja näin ollen toimia varhaiskasvatuksen parissa kentällä. Lyhyesti sanottuna se tarkoitti sosionomi AMK-tutkintoa, joka sisältää 90 opintopistettä varhaiskasvatuksen opintoja ja tuottaa kelpoisuuden toimia lastentarhanopettajan tehtävässä. Tämän polun sosionomin varhaiskasvatusopinnot ovat hyvin laajat, lapsen kehityksestä pedagogiseen dokumentointiin yms. Lisäksi kaksi käytännön pitkää harjoittelua ja opinnäytetyö tulisi tehdä varhaiskasvatuksen kentältä. Aloitusryhmästäni 23 opiskelijaa päätti suuntautua nimenomaan lto-puolelle – meillä Metropoliassa puhutaan vakalaisista (eli varhaiskasvatuslaisista).

Itse suuntaudun sosiaalipedagogiseen puoleen sosionomiopinnoissani, mutta siitä huolimatta haluan tuoda ilmi lto-pätevyyttä opiskelevien mielipiteitä koskien tämän hetkiseen vaka-keskusteluun.

Tätä mielipidekirjoitusta varten olen selvittänyt Metropolian lto-pätevyyttä opiskelijoiden mielipiteitä varhaiskasvatuslain uudistamisehdotuksen pohjalta vallitsevaan vaka-keskusteluun. Kysely tavoitti pääosin toisen vuoden opiskelijoita (Metropolian vakalaisia). Jokainen kommentti on suoraan parhaillaan opiskelevan suusta kirjattua.

Mikä saa sosionomiopiskelijan valitsemaan juuri lto-pätevyyden?

”Rakastan lapsia ja olen nähnyt mitä hyvä lastentarhanopettaja saa aikaan” 

On sanomattakin minulle selvää, että useat sosionomiopiskelijat lähtevät opiskelemaan lähtökohtaisesti lto-pätevyys tulevaisuuden visiona. Useat kanssaopiskelijat ilmaisivat jo heti alkuopinnoissa, että tulivat tähän kouluun nimenomaan pätevyyden vuoksi. Erityisenä sosionomin lastentarhanopettajan pätevyyden-opinnoissa opiskelijoita kiehtoo käytännöllinen tapa opiskella tärkeään ammattiin.

”Koen et se on mun juttu. Oon tehnyt paljon töitä lasten kans jo lastenhoitajana tajusin sen myötä et haluun enemmän – lapset inspiroi mua yrittämään enemmän ja kehittämään varhaiskasvatusta vielä paremmaksi”

”Lapselleni on kahden vuoden aikana ollut 3 eri lastentarhanopettajaa. Vuosi sitten ei ollut opettajaa lainkaan, koska pätevää henkilökuntaa ei saatu palkattua. Alati vaihtuvat sijaiset, osa koulutettuja ja suurin osa ei. Ainoat, jotka menossa ovat pysyneet mukana ja sitä myötä tuoneet lapsille arkea ja turvallisuutta ovat ryhmän kaksi lastenhoitaja” 

Metropolian lto-pätevyyttä opiskelevat sosionomiopiskelijat korostavat myös:

  • kokonaisvaltaiset opinnot ja sosionomin erityinen osaaminen (lastensuojelu, perhetyö ja sosiaaliohjaus)
  • halu täydentää opintoja jatkossa ylemmällä tasolla
  • kiinnostus erityislapsiin ja jatko-opinnot niihin erikoistuen (esim erityislastentarhanopettajan opinnot)
  • päiväkodin johtaminen
  • halu työskennellä nimenomaan lasten kanssa
  • varhaiskasvatuksen kehittäminen

Mitä vallitseva vaka-keskustelu ja varhaiskasvatuslain uudistus aiheuttaa? 

Keskustelu on käynyt viimeaikoina kuumana. Tässä esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja kehitysyhteistyöpolitiikan asiantuntijan (työskentelee ilmeisesti OAJ:ssä) Ritva Semin kommentti Twitterissä huomenna 25.4. järjestettävään varhaiskasvatuslain uudistamisista vastustavaan ulosmarssiin.

Tälläiset kommentit aiheuttavat lto-pätevyyttä opiskelevissa monenlaisia tunteita. Tässä kootut ajatukset kyseisestä kommentista:

”No toihan käytännössä vetää maton alta kaikilta amk-taustaisilta lastentarhanopettajilta sanoen, että he eivät ole opettajia – vaikka ovat tehneet menestyneesti työtä varhaiskasvatuksen parissa mm. täyttäneet työvoimapulaa kentällä ja luoneet lapsen arjesta parempaa jo iät”

”Kuka eron näkee? Pystyisikö itse Ritva Semi vierailullaan päiväkotiin kertomaan kuka on minkäkin koulutuksen käynyt heidän toimintaansa arvioimalla? Ei pystyisi. Järkyttävää, että noin korkeaan virkaan on päässyt ihminen, jolla ei ole mitään käytännön tietoa tai edes perusoppeja hallussa. Hän puhuu koulutuksista ja oppilaitoksista, joita ei ole olemassa. Hän kieltää lailliseen koulutusten (AMK LTO) olemassa olon” 

Ittee eniten kiukuttaa se, että a) viedään johtajamahdollisuus ja b) meistä puhutaan vaan sosiaalialan ammattilaisina, melkein sosiaalityöntekijöinä. Vaikka ite nään sosiaalipedagogiikan tosi tärkeenä vakassa ja mahdollisuutena mm. ehkäistä syrjäytymistä myöhemmissä vaiheissa. Eikä pelkästään perhetyönä tai jo ongelmien synnyttyä vaan ihan jokapäiväisesti siellä päiväkodin arjessa. Ja se, että meillä on sitä pedagogista osaamista. Ei pelkästään lastensuojelun tai perhetyön.”

”Tää yliopiston hehkutus on naurettavaa. Suomessa ei ole kuninkaallisia, ei juuri aatelisia niin sitten haetaan pakonomaisesti jotakin, joka erottaa luokat toisistaan.”

Väitteet ei pohjaudu mihinkään tutkimukseen. Mistä nämä ajatukset siis tuulee?

”Tämä tuntuu isomman henkilön (tältä osin Opettajien Ammattijärjestön ja muiden isompien herrojen) kiusaamiselta. He alkavat väittää ja lobbaamaan ajatusta, kun se kiteytyy muka-faktana saadaan meidät alistumaan ja ajettua pois varhaiskasvatuksen kentältä. Lastentarhanopettajan pätevyyttä opiskeleva sosionomi on yhtä päteviä toimimaan lastentarhanopettajana varhaiskasvatuksen piirissä ja varhaiskasvatustyön kehittäjänä”


Opiskelijat painottavat myös, että varhaiskasvatuslain uudistus on kiireellä huonosti valmistettu laki, joka pohjautuu virheelliseen tietoon. Tätä uudistusta vastustaa kaikki paitsi näin opiskelijanäkökulmasta ns, isot herrat. Se on myös äärimmäisen syrjivä, joka jakaa varhaiskasvatuksen kentän työntekijät ykkös- ja kakkosluokan työntekijöihin.

”Kuka tahansa, varsinkin pitkää uraa tehnyt LTO voi varmasti todeta, että lasten ja perheiden (sekä kaupunkien,asuinalueiden ja yhteisöjen) ongelmat ovat lisääntyneet ja vakavoituneet. Sosionomipohjainen koulutus antaa LTO:lle valmiudet huomioida ja puuttua myös näihin haasteisiin, joita jokainen päiväkoti ja varhaiskasvatuksen tarjoama palvelumuoto tulee kohtaamaan jossain vaiheessa .” 

Vaikutus tulevaisuuteen

Monet opiskelijat kokevat ahdistusta tulevaisuuden asemastaan varhaiskasvatuksen kentällä. Jatkuvalla alistuksella ja alentavilla kommentoinnilla julkisessa keskustelussa on vaikutusta opiskelijoihin. Jotkut toivat esiin jopa pelkäävänsä esimerkiksi kentälle menemistä.

”Mun ei tee mieli enää mennä varhaiskasvatukseen töihin”

Epävarmat olot tulevaisuudesta ajavat opiskelijat ahtaalle. Eikä tilannetta auta se, että jatkuvasti joutuu todistelemaan ammattipätevyyttä sekä julkisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, että ennakkoluuloisille kentällä. Tämä vaikuttaa vahvasti opiskelijan vasta kehittyvään ammatti identiteettiin. Tämän on loputtava.

”Mut pidemmällä tähtäimellä ei tää lakikaan lapsen edun mukainen oo. Kohta ei oo ketään siellä päiväkodeissa töissä.”

Kuka huomaa eron käytännön työssä? 

”Kysyin harkas päiväkodin johtajalt (hänel oli ihan maisterin tutkinto) et mitkä on hänen mielestään lto:n ja hoitajan työtehtävien eroja. Hän vastauksen sivus sano viel et ei erottais kyl hyvää lastenhoitajaa ja opettajaa ryhmästä, ellei tietäis kuka on kuka.. Että mitenköhän sitten tää sosionomin ja yliopiston käyneen lto:n ero on huomattavissa jos ei (johtajan sanojen mukaan parhaimmassa tilanteessa) hoitajan ja opettajankaan.”

Selkeät erot lastenhoitajan ja lastentarhanopettajan välissä olivat toivottavia, mutta painottaen että sosionomien vakalaiset opiskelee korkeakoulussa niinkuin varhaiskasvatuksen kandi ja näin ollen tähtää samalle tasolle. Tällöin ero käytännössä on koetaan huomaamatomaksi.

”Mä olen kyllä ihan hoitajien puolella. He kuitenkin joutuu siellä tekemään myös LTO:n duunit, koska päteviä opettajia (Yo tai AMK) ei saada palkattua. Ryhmät ovat ilman riittävää henkilökuntaa ja hoitajia vaaditaan paukkumaan yli oman koulutuksen ja palkkauksen.”

Vakalaiset korostavat kuitenkin myös hoitajien äärimmäisen tärkeää merkitystä tämän hetkisessä tilanteessa päiväkodissa.

”Minusta on kummallista, että en ole tainnut yhtäkään kannanotto lukea yliopisto lto:lta, joissa he tukisivat sosionomeja tai osoittaisivat edes sympatiaa. Miksiköhän yo-lto:t ovat niin kovasti tämän lakimuutoksen takana? Onko se oikeesti vaan OAJ aivopesua? Oon tutuilta kuullu, että (ainakin joissain) yliopistoissa myös jo kandivaiheessa opettajat puhuu pahaa sossu-lto:sta.”

Vakalaiset pyytävät myös yliopiston varhaiskasvatuksen kandiksi opiskelevien tukea ja kannanottoa tilanteesta. Uskomme, että uutena sukupolvena osaamme tulla toimeen ilman suurempaa halua jakautua hierarkioihin.

Mielenilmaus 

Huomenna ke 25.4. klo 13-15 järjestetään Eduskuntatalon edessä mielenilmaus, jonka tarkoituksena on puolustaa muun muassa sosionomien asemaa varhaiskasvatuksessa! Olemme Sofianlehdionkatu 5b opiskelijat Soffa Ry:n kanssa mukana vastustamassa varhaiskasvatuslain uudistamista nykyisen lakiesityksen mukaisesti. Tule sinäkin mukaan!

Näin opiskelijoiden edunvalvontavastaavana sekä Metropolian opiskelija-edustajana toivoisin, että julkinen lobbaus loppuu välittömästi. Me, Metropolia Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat emme lannistu, emmekä lopeta asian puolesta liputusta. Me olemme yhtä päteviä ja aiomme taistella asemastamme loppuun asti moniammatillisen varhaiskasvatuksen ja lasten edun vuoksi.

 ”Ja siis ite ainakin kouluttaudun vakaan siks, että rakastan lapsia ja niiden kanssa työskentelyä.”

– Nimo Samatar

Edunvalvontavastaava

Sofianlehdonkatu 5 B opiskelijat Soffa Ry

English summary

This statement was written by Nimo Samatar, Soffa ry’s the Head of Advocacy. She collected comments and concerns, about the ongoing discussion about the law renewal corcerning eligibility of bachelor of social services to work as kindergarten teachers, from students studying in the early childhood education track. Tomorrow 25th of April there will be demonstration against the law renewal in front of the parliament house in Helsinki at 13 to 15. Soffa ry will be there and we wish to see as many of you as possible there to fight for our rights! Unfortunately this statement is all in Finnish, but if you have curiosity about the issue, don’t hesitate to contact us. We are happy to answer your questions.

 

 

 

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *